mẫu giấy đăng ký

Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu mới nhất 2023

Quy định mẫu giấy xin đăng ký kiểm dịch thực vật

Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu dưới đây căn cứ vào quy định mới nhất 2023. Trước đây, mẫu giấy đăng ký kiểm dịch này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư 33/2014. Tính đến ngày 7/10/2023, mẫu giấy hiện tại được cập nhật. […]