kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu mới nhất 2023

Quy định mẫu giấy xin đăng ký kiểm dịch thực vật

Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu dưới đây căn cứ vào quy định mới nhất 2023. Trước đây, mẫu giấy đăng ký kiểm dịch này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư 33/2014. Tính đến ngày 7/10/2023, mẫu giấy hiện tại được cập nhật. […]

Các quy định của Việt Nam mới nhất 2023 về kiểm dịch thực vật nhập khẩu

quy định kiểm dịch thực vật là gì

Kiểm dịch thực vật nhập khẩu cần được thực hiện chính xác theo quy định của pháp luật. Mục đích để đủ điều kiện nhập khẩu thực vật. Đặc biệt cần thiết trong lĩnh vực thực phẩm. Hiện các quy định về nhập khẩu thủy sản sống dùng làm thực phẩm còn chưa hoàn thiện, […]