kiểm dịch thực vật nhập khẩu

Các quy định của Việt Nam mới nhất 2023 về kiểm dịch thực vật nhập khẩu

quy định kiểm dịch thực vật là gì

Kiểm dịch thực vật nhập khẩu cần được thực hiện chính xác theo quy định của pháp luật. Mục đích để đủ điều kiện nhập khẩu thực vật. Đặc biệt cần thiết trong lĩnh vực thực phẩm. Hiện các quy định về nhập khẩu thủy sản sống dùng làm thực phẩm còn chưa hoàn thiện, […]