quy định hiện hành

Các quy định của Việt Nam mới nhất 2023 về kiểm dịch thực vật nhập khẩu

quy định kiểm dịch thực vật là gì

Kiểm dịch thực vật nhập khẩu cần được thực hiện chính xác theo quy định của pháp luật. Mục đích để đủ điều kiện nhập khẩu thực vật. Đặc biệt cần thiết trong lĩnh vực thực phẩm. Hiện các quy định về nhập khẩu thủy sản sống dùng làm thực phẩm còn chưa hoàn thiện, […]

INCOTERMS LÀ GÌ? SỰ KHÁC BIỆT GIỮA INCOTERM 2010 VÀ 2020

  ĐỊNH NGHĨA VỀ INCOTERMS Incoterms 2020 là một quy tắc thương mại quốc tế được ICC (Phòng Thương mại Quốc tế) công bố vào năm 2020. Incoterms viết tắt của “Điều khoản Thương mại Quốc tế” là các quy tắc và điều khoản tiêu chuẩn được sử dụng trong hợp đồng mua bán quốc […]

UCP 600 TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ LÀ GÌ?

UCP 600 TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ LÀ GÌ? 1. UCP 600 là gì Là một bộ quy tắc và hướng dẫn được quốc tế công nhận do Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) phát triển nhằm để quản lý thư tín dụng (LC). Thư tín dụng được sử dụng rộng rãi trong thương mại […]

Các quy định cần biết khi nhập khẩu Đan Mạch

Các quy định cần biết khi nhập khẩu Đan Mạch 1. Chứng từ nhập khẩu Ngoài một số ít các các mặt hàng như nước uống có cồn, vũ khí súng ống, một số loại thuốc và hóa chất, và một số thực phẩm, Đan Mạch không yêu cầu giấy phép nhập khẩu. Không có […]