Thông tin cơ bản về vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không (Air Freight)

Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không (Air Freight)

Air Freight là gì?

Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không (Air Freight) là phương thức vận chuyển sử dụng máy bay để di chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác một cách nhanh chóng và an toàn. Phương thức này thường được sử dụng cho các mặt hàng có giá trị cao, dễ hư hỏng hoặc cần vận chuyển khẩn cấp.

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường hàng không
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường hàng không

Vị trí chính

 • Sân bay: Nơi diễn ra các hoạt động bốc xếp, kiểm tra an ninh và thông quan hàng hóa.
 • Kho hàng: Nơi lưu trữ hàng hóa trước khi được vận chuyển bằng đường hàng không.
 • Trung tâm vận chuyển hàng hóa: Nơi tập trung các dịch vụ liên quan đến vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không như đại lý vận tải, hãng hàng không, dịch vụ thông quan,…

Cách thức thực hiện cơ bản

 • Chuẩn bị hàng hóa: Hàng hóa cần được đóng gói cẩn thận và đáp ứng các quy định của hãng hàng không.
 • Làm thủ tục vận chuyển: Giao hàng cho đại lý vận tải hoặc hãng hàng không để làm thủ tục vận chuyển, bao gồm:
  • Khai báo thông tin hàng hóa.
  • Thanh toán cước phí vận chuyển.
  • Lập vận đơn hàng không (AWB).
 • Vận chuyển hàng hóa: Hàng hóa được vận chuyển bằng máy bay đến sân bay đích.
 • Làm thủ tục hải quan và nhập khẩu: Tại sân bay đích, hàng hóa sẽ được làm thủ tục hải quan và nhập khẩu trước khi được giao cho người nhận.
 • Theo dõi thông báo, nhận hàng và thanh toán

Các bộ phận liên quan

 • Người gửi hàng: Chủ sở hữu hoặc người có quyền quyết định hàng hóa.
 • Người nhận hàng: Bên được ủy quyền nhận hàng hóa.
 • Đại lý vận tải: Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, bao gồm làm thủ tục vận chuyển, khai báo hải quan,…
 • Hãng hàng không: Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng máy bay.
 • Cơ quan hải quan: Quản lý việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa.

Consolidator (Người gom hàng)

Người gom hàng là gì?

Consolidation là việc gom nhiều lô hàng nhỏ của nhiều khách hàng khác nhau thành một lô hàng lớn hơn để vận chuyển chung trên cùng một chuyến bay. Việc này giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển và đơn giản hóa thủ tục hải quan cho các lô hàng nhỏ.

Người gom hàng
Người gom hàng

Chức năng và nhiệm vụ

 • Gom hàng: Gom nhiều lô hàng nhỏ thành một lô hàng lớn hơn.
 • Sắp xếp và đóng gói: Sắp xếp và đóng gói hàng hóa theo tiêu chuẩn hàng không.
 • Làm thủ tục hải quan: Hoàn thành các thủ tục hải quan cần thiết cho lô hàng.
 • Vận chuyển: Vận chuyển lô hàng bằng đường hàng không đến địa điểm nhận.
 • Theo dõi hàng hóa: Theo dõi tình trạng vận chuyển và thông báo cho khách hàng.

Thủ tục hải quan cần thiết cho Air Freight

 • Khai báo hải quan: Khai báo đầy đủ thông tin về lô hàng, bao gồm: người gửi, người nhận, mô tả hàng hóa, giá trị hàng hóa, mã HS,…
 • Nộp thuế và phí: Nộp thuế nhập khẩu/xuất khẩu và các khoản phí liên quan.
 • Cung cấp giấy tờ cần thiết: Cung cấp các giấy tờ cần thiết như: hóa đơn thương mại, vận đơn hàng không, giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu,…

Giấy tờ cần thiết cho Air Freight

 • Hóa đơn thương mại: Cung cấp thông tin về người gửi, người nhận, mô tả hàng hóa, giá trị hàng hóa, mã HS,…
 • Vận đơn hàng không (AWB): Là hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, ghi rõ thông tin về lô hàng, điều kiện vận chuyển và trách nhiệm của các bên liên quan.
 • Danh sách đóng gói: Liệt kê chi tiết các mặt hàng trong lô hàng, bao gồm số lượng, trọng lượng, kích thước,…
 • Giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu: Cần thiết cho một số loại hàng hóa nhất định.
 • Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (C/O): Cần thiết cho một số thị trường nhất định.
 • Giấy tờ bảo hiểm: Nếu có mua bảo hiểm cho lô hàng.
Vận đơn hàng không (AWB)
Vận đơn hàng không (AWB)

Các bước thực hiện (cụ thể)

 • Khách hàng liên hệ với công ty vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.
 • Cung cấp thông tin về lô hàng cho công ty vận chuyển.
 • Công ty vận chuyển báo giá và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hàng hóa.
 • Khách hàng đóng gói và dán nhãn hàng hóa theo yêu cầu.
 • Khách hàng giao hàng cho công ty vận chuyển.
 • Công ty vận chuyển làm thủ tục hải quan và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.
 • Công ty vận chuyển thông báo cho người nhận về tình trạng hàng hóa.
 • Người nhận nhận hàng và thanh toán cước phí vận chuyển.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ vận chuyển bằng đường hàng không, vui lòng liên hệ:

Thủ tục xuất khẩu quần áo

Indochina post là đại lý hàng không lớn ở Việt Nam