NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI

Những điều cần biết về hóa đơn thương mại

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI

Hóa đơn thương mại là gì?

Hóa đơn thương mại ( Commercial invoice) là chứng từ do bên bán phát hành cho bên mua trong giao dịch để ghi nhận các thông tin bán hàng, dịch vụ và yêu cầu bên mua phải thanh toán số tiền ghi trên hóa đơn. Đây cũng là cơ sở để xác định các loại chi phí liên quan như bảo hiểm, thuế…

Trong hoạt động xuất nhập khẩu, hóa đơn thương mại xuất nhập khẩu được hiểu là hóa đơn do bên xuất khẩu phát hành cho bên mua, trên đó thể hiện giá mua và giá bán của hàng hóa, phương thức vận chuyển, điều kiện giao hàng, phương thức thanh toán

Hoá Đơn Thương Mại Là Gì? Vai Trò Thế Nào Trong Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa?

Chức năng của hóa đơn thương mại

 

 • Thực hiện việc thanh toán: Giống như hầu hết các loại hóa đơn khác, hóa đơn thương mại được sử dụng trong hoạt động thanh toán, đây là chứng từ để bên bán có thể yêu cầu bên mua thực hiện nghĩa vụ trả tiền.
 • Khai giá hải quan: Ngoài chức năng thanh toán thì hóa đơn thương mại còn một chức năng không kém phần quan trọng, được sử dụng trong quy trình khai giá hải quan. Các thông tin mà hóa đơn cung cấp sẽ là căn cứ để tính thuế xuất nhập khẩu và khai báo tờ khai điện tử.
 • Tính tiền bảo hiểm: Hóa đơn thương mại cũng sẽ là cơ sở để các bên xác định các khoản chi phí liên quan đến bảo hiểm.

Một số nội dung cần thiết của một hóa đơn thương mại

 • Thông tin về người mua (Buyer/Importer): Bao gồm các thông tin như công ty, địa chỉ, email, fax, số điện thoại, người đại diện, tài khoản ngân hàng (trong trường hợp thanh toán trực tuyến)…
 • Thông tin về người bán (Seller/Exporter): Bao gồm các thông tin tương tự như bên bán mua.
 • Số Invoice: Tên viết tắt hợp lệ do bên xuất khẩu quy định.
 • Ngày Invoice: Được lập sau khi hợp đồng được các bên ký kết và trước ngày xuất khẩu hàng hóa để phù hợp với bộ chứng từ xuất khẩu.
 • Phương thức thanh toán (Terms of payment): Tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên, thông thường có một số phương thức phổ biến như chuyển tiền trực tuyến, thanh toán nhờ thu chứng từ…
 • Thông tin chi tiết về sản phẩm bao gồm các nội dung như: Tên thông thường, chất lượng, mã hiệu, số hiệu và ký hiệu của hàng hóa.
 • Số lượng hàng hóa: Tính theo trọng lượng hoặc kích thước (đơn vị áp dụng theo quy tắc của nước giao hàng).
 • Thông tin về giá hàng hóa.
 • Tổng số tiền (Amount): Tổng giá trị cần thanh toán, được ghi bằng cả chữ và số cùng với mệnh giá đồng tiền cần thanh toán.
 • Loại tiền cần thanh toán.
 • Các khoản chi phí liên quan (nếu có)

Trên đây là một vài thông tin cơ bản về Hóa đơn thương mại mà chúng tôi muốn gửi đến bạn tham khảo. Nếu có thắc mắc liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ kịp thời.

Đọc thêm: Dịch vụ hút chân không giá rẻ, uy tín – Công ty Bưu vận Chuyển Phát Nhanh Quốc tế Đông Dương (indochinapost.com)