CHỨNG TỪ BẢO HIỂM HÀNG HÓA

CHỨNG TỪ BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Khái niệm về chứng từ bảo hiểm hàng hóa

Kiến thức quan trọng nhất về chứng từ bảo hiểm hàng hóa - Mekong Logistics

Chứng từ bảo hiểm hàng hóa do công ty bảo hiểm (đơn vị cấp bảo hiểm) cấp cho người được bảo hiểm nhằm hợp thức hóa cho hợp đồng bảo hiểm thể hiện các thông tin cần thiết về thực hiện bảo hiểm giữa người bảo hiểm và người được bảo hiểm.

Các loại chứng từ bảo hiểm hàng hóa

+ Đơn bảo hiểm (Insurance Policy): là chứng từ do tổ chức bảo hiểm cấp, bao gồm những điều khoản chủ yếu của hợp đồng bảo hiểm nhằm hợp thức hóa hợp đồng này.

Đơn bảo hiểm gồm có: Các điều khoản chung có tính chất thường xuyên, trong đó người ta quy định rõ trách nhiệm của người bảo hiểm và người được bảo hiểm; Các điều khoản riêng về đối tượng bảo hiểm (tên hàng, số lượng, ký mã hiệu, tên phương tiện chở hàng,..) và việc tính toán phí bảo hiểm.

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance certificate): là chứng từ do người bảo hiểm cấp cho người được bảo hiểm để xác nhận hàng hóa đã được mua bảo hiểm theo điều kiện hợp đồng. Nội dung của giấy chứng nhận bảo hiểm chỉ bao gồm điều khoản nói lên đối tượng được bảo hiểm, các chi tiết cần thiết cho việc tính toán phí bảo hiểm và điề kiện bảo hiểm đã thảo thuận.

Một số nội dung cơ bản

Tên và địa chỉ của công ty bảo hiểm

Tiêu đề: Đơn bảo hiểm phải ghi tiêu đề là INSURANCE POLICY được in với cỡ chữ to nhằm phân biệt đơn bảo hiểm với các chứng từ khác đang lưu thông trên thị trường

Ngày tháng lập chứng từ bảo hiểm:

Số chứng từ bảo hiểm: là số chứng từ do người ký phát đơn bảo hiểm ghi ngay dưới tiêu đề trên đơn bảo hiểm.

Người được bảo hiểm

Tên con tàu và số hiệu con tàu

Giao hàng từ … đến….

Điều kiện bảo hiểm Điều kiện bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm là điều kiện đã được thỏa thuận giữa người mua bảo hiểm và người bán bảo hiểm.

Trên đây là một vài thông tin cơ bản, liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết

Đọc thêm: Dịch vụ hút chân không giá rẻ, uy tín – Công ty Bưu vận Chuyển Phát Nhanh Quốc tế Đông Dương (indochinapost.com)