mã HS

Bảng mã số HS đối với danh mục máy, thiết bị nông nghiệp

Bảng mã số HS đối với danh mục máy, thiết bị nông nghiệp Theo quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT về Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông […]

Bảng mã HS đối với danh mục giống cây trồng

Bảng mã HS đối với danh mục giống cây trồng Theo quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT về Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì mã […]

Mã HS Code là gì? Cách tra cứu HS Code xuất nhập khẩu chính xác

Mã HS Code là gì? Cách tra cứu HS Code xuất nhập khẩu chính xác 1.Mã HS Code Là Gì? Mã HS là viết tắt của Harmonized Commodity Description and Coding System. Là hệ thống mã hóa và mô tả hàng hóa hoặc gọi đơn giản là một danh pháp sản phẩm quốc tế đa năng […]

Danh mục mã HS được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản

quy định về thức ăn nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản cần được thực hiện chính xác theo quy định của pháp luật. Cụ thể về hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu dùng trong nuôi trồng thủy sản. Bài viết căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành tính đến ngày 5/10/2023. Để được cập nhật […]