Xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Nông nghiệp hữu cơ tại nước ta hiện đang có xu hướng phát triển khá nhanh.

Nông nghiệp hữu cơ là gì?

Nông nghiệp hữu cơ là một hệ thống nông nghiệp luân canh chủ yếu dựa vào:

  • Phân bón có nguồn gốc hữu cơ
  • Phế phẩm từ gia súc gia cầm
  • Từ phế phẩm động vật
  • Thực vật được xử lí đúng quy định

có tác dụng tăng độ phì nhiêu cho đất bằng nhóm cây trồng có tác dụng cải tạo đất.

Nhấn mạnh vào các kỹ thuật như:

  • Luân canh giống cây trồng
  • Kiểm soát dịch hại sinh học
  • Sử dụng xen canh cây trồng khắc chế dịch hại
  • Khuyến khích sự tồn tại động vật là thiên địch của sâu bệnh dịch hại

Xu hướng này dựa trên việc khai thác hợp lý các quá trình sinh thái, đa dạng sinh học và các chu trình khác phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, thay vì chỉ hướng đến sử dụng vật liệu tổng hợp từ bên ngoài. Hệ thống này hướng đến sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và làm cỏ bằng biện pháp cơ học.

Xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ
Xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Các hình thức canh tác trong nông nghiệp hữu cơ

Hệ thống sản xuất này được thừa nhận khi đảm bảo được các hình thức canh tác sau:

– Hữu cơ hoàn toàn (100% organic): không thêm một chất hóa học nào khác.

– Hữu cơ (Organic): có trên 95% chất hữu cơ được sử dụng.

– Sản xuất với thành phần hữu cơ: có ít nhất 70% hữu cơ được sử dụng.

– Có thành phần hữu cơ: dưới 70% hữu cơ được sử dụng.

Cách hiểu đúng về sản phẩm sạch và sản phẩm hữu cơ

Cả 2 loại sản phẩm đều giống nhau về bản chất đều là:

  • Sản phẩm an toàn với sức khỏe
  • Nhưng khác nhau về phương pháp canh tác

Sản phẩm sạch: Nói chung vẫn có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc cỏ có nguồn gốc tổng hợp, kể cả các giống cây trồng biến đổi gen. Tuy nhiên, quy trình sản xuất phải được ghi chép cẩn thận, có thể truy nguyên nguồn gốc và khi kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm được sử dụng liên tục thì dư lượng chất cấm nằm ở ngưỡng chấp nhận theo tiêu chuẩn tương ứng. Đồng thời, hoạt động sản xuất cũng không gây ô nhiễm môi trường. Sản phẩm  sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGap… và tiêu chuẩn này sẽ liên tục thay đổi theo yêu cầu bảo vệ sức khỏe của cơ quan ban hành.

Sản phẩm hữu cơ: Quá trình canh tác luôn được theo dõi và kiểm soát, luôn tuân thủ quy trình quản lí theo tiêu chuẩn hữu cơ và được các tổ chức uy tín chứng nhận và kiểm soát định kỳ hằng năm.

Chất lượng, độ dinh dưỡng và độ an toàn của thực phẩm hữu cơ

Thực phẩm hữu cơ cho thấy sự khác biệt rõ ràng về chất dinh dưỡng thiết yếu (vitamin, chất chống oxi hóa, omega-3…), ít nguy hại về kim loại nặng, khuẩn E-coli và Salmonella. Nhưng ta không thể đánh giá chất lượng và độ dinh dưỡng của quá trình canh tác này và quá trình canh tác khác với mức độ 100% vì còn rất nhiều các yếu tố liên quan đến kết quả tổng thể. Ví dụ: Quá trình lấy mẫu thử nghiệm, thời điểm lấy mẫu của sản phẩm, thời kỳ sinh trưởng của sản phẩm. Tuy nhiên đối với các sản phẩm sản xuất từ quá trình canh tác sản xuất hữu cơ luôn đảm bảo thời điểm thu hoạch đúng với quá trình phát triển sinh học của cây trồng, khi đó hàm lượng dinh dưỡng của sản phẩm ở mức cao và ổn định nhất.

Với phương thức canh tác làm việc với chu trình tự nhiên, bảo toàn và làm phong phú hệ sinh thái nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ sẽ mang lại lợi ích không chỉ đối với sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng, mà còn góp phần cải tạo, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững nền nông nghiệp.

Vì một nền nông nghiệp sạch – vì một tương lai bền vững.!

Tổng kết

Bài viết trên đã giới thiệu cho bạn một số thông tin về Xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Hãy theo dõi website của chúng tôi để mở rộng thêm nhiều kiến thức về xuất nhập khẩu nhé!

Xem thêm:

Chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương

Dịch vụ gom hàng lẻ từ Sài Gòn đi cảng Thiên Tân, Trung Quốc của Indochina Post