Chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại sơn như:

  • Sơn Epoxy
  • Sơn Alkyd
  • Sơn tường dạng nhũ tương – dạng sơn lót

không cần phải chứng nhận hợp quy.

Theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD, nhóm sản phẩm sơn phải chứng nhận hợp quy là:

  • Sơn tường dạng nhũ tương – sơn phủ
Chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương
Chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương

Sơn tường dạng nhũ tương là gì?

Sơn tường dạng nhũ tương là hệ sơn phân tán hoặc hòa tan trong nước, được sử dụng để sơn trang trí, bảo vệ và hoàn thiện công trình.
Sơn phủ là sơn tường dạng nhũ tương được sử dụng với mục đích:

  • Lớp phủ hoàn thiện để bảo vệ
  • Trang trí mặt tường trong
  • Mặt tường ngoài các công trình

Tại sao phải chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương?

– Ngày 31/12/2019 Bộ Xây Dựng ban hành phiên bản mới nhất của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu xây dựng là QCVN 16:2019/BXD có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 thay thế QCVN 16:2017/BXD
– Sơn tường dạng nhũ tương thuộc nhóm sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2.
– Theo QCVN 16:2019/BXD các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc nhóm 2 khi lưu thông trên thị trường phải có:

+ Giấy chứng nhận hợp quy

+ Công bố hợp quy

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy

của Sở Xây Dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh.
– Sơn tường dạng nhũ tương nằm trong nhóm “vật liệu xây dựng khác” theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD thì sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy khi lưu thông trên thị trường.

Phương thức chứng nhận hợp quy sơn

Đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng được quy định tại QCVN 16:2019/BXD đều được đánh giá theo 1 trong 3 phương thức sau:
– Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình
Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 1 không quá 01 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu.
– Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.
Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 là không quá 03 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.
Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
– Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.
Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

Quy trình các bước chứng nhận hợp quy sơn

Bước 1: Đăng kí chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương – sơn phủ
Bước 2: Tiến hành ký kết hợp đồng chứng nhận giữa 2 bên
Bước 3: Tiến hành đánh giá chứng nhận lô hàng/nhà máy/sản phẩm và lấy mẫu thử nghiệm
Bước 4: Cấp giấy chứng nhận hợp quy sơn cho doanh nghiệp sau khi thử nghiệm mẫu đạt yêu cầu quy chuẩn
Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất sơn yêu cầu cần có hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Trình tự, hồ sơ công bố hợp quy Sơn tường dạng nhũ tương

Thành phần hồ sơ gồm:
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao);
+ Giấy chứng nhận hợp quy + phụ lục (bản sao);
+ Bản công bố hợp quy;
+ Một số hồ sơ khác theo yêu cầu Sở Xây dựng.

Tổng kết

Bài viết trên đã giới thiệu cho bạn một số thông tin về Chứng nhận hợp quy sơn tường dạng nhũ tương. Hãy theo dõi website của chúng tôi để mở rộng thêm nhiều kiến thức về xuất nhập khẩu nhé!

Xem thêm:

Chứng nhận và công bố hợp quy gạch gốm ốp lát

Dịch vụ gom hàng lẻ từ Sài Gòn đi cảng Nhật Chiếu, Trung Quốc của Indochina Post