Chứng nhận CCC

Chứng nhận CCC là gì? Nếu bạn là người chuyên xuất nhập khẩu hàng từ Trung Quốc hẳn sẽ biết qua về ký hiệu này. CCC là hệ thống chứng nhận an toàn sản phẩm bắt buộc của Trung Quốc, còn được gọi là chứng nhận 3C. Đây là chứng nhận có giá trị tương tư với chứng nhận CE của châu Âu.

CCC Là tên viết tắt của China Compulsory Certification (Chứng nhận bắt buộc của Trung Quốc). Chứng nhận CCC là một hệ thống đánh giá sự phù hợp của sản phẩm bắt buộc được chính phủ Trung Quốc thực hiện để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, an ninh quốc gia, quản lý chất lượng sản phẩm và chứng nhận sự tuân thủ.

Giấy chứng nhận CCC chính thức ra mắt vào năm 2002 và áp dụng cho hàng hoá nhập khẩu cũng như sản phẩm sản xuất từ Trung Quốc. Các sản phẩm chỉ được phép nhập khẩu, bán hoặc sử dụng trong hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc khi đạt được chứng nhận này.

Việc một doanh nghiệp, nhà cung ứng hàng hóa vi phạm các quy định của CCC sẽ chịu chế tài theo quy định. Có thể là giam hàng hóa tại biên giới hoặc trả lại cho người gửi. Bên cạnh đó là phạt tiền và một số hình phạt khác. Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm lên kệ trên thị trường Trung Quốc.

Hàng hóa nhập khẩu cấp chứng nhận CCC là gì?

Nếu một sản phẩm khách hàng định bán hoặc nhập khẩu ở Trung Quốc là dòng sản phẩm thuộc đối tượng phải nhận chứng nhận CCC, khách hàng bắt buộc phải nhận chứng nhận CCC. Các sản phẩm yêu cầu chứng nhận CCC bao gồm các thiết bị điện gia dụng, dây và cáp, động cơ, công tắc, dụng cụ điện, thiết bị âm thanh và video, thiết bị viễn thông, thiết bị đọc thẻ, thiết bị chiếu sáng, linh kiện ô tô và xe, thiết bị y tế và thiết bị bảo vệ, quá trình chứng nhận được quy định cho từng dòng sản phẩm.

Hệ thống chứng nhận CCC bao gồm kiểm tra và quản lý theo dõi. Sau khi kiểm tra sản phẩm, chúng tôi tiến hành quản lý theo dõi để xác minh rằng sản phẩm tuân thủ các quy định liên quan. Nếu sản phẩm được chứng nhận CCC không được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm được chỉ định hoặc tem CCC không được áp dụng theo quy định, sản phẩm đó sẽ bị cấm nhập khẩu, bán hoặc sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại ở Trung Quốc.

Hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc bắt buộc phải có chứng nhận CCC bao gồm: Thiết bị điện gia dụng, dây và cáp, động cơ, công tắc, dụng cụ điện, thiết bị âm thanh và video, thiết bị viễn thông, thiết bị đọc thẻ, thiết bị chiếu sáng, linh kiện ô tô và xe, thiết bị y tế và thiết bị bảo vệ, quá trình chứng nhận được quy định cho từng dòng sản phẩm.

Nếu bạn muốn xuất khẩu những hàng hóa trên vào Trung Quốc, bạn bắt buộc phải cung cấp chứng nhận CCC.

Quy trình chứng nhận CCC là gì?

Chứng nhận CCC được tiến hành theo quy trình sau đây, tùy theo từng sản phẩm, có thể lược bỏ một vài bước.

1) Đăng ký chứng nhận

2) Thử nghiệm hình thức

3) Kiểm tra nhà máy

4) Thử nghiệm mẫu

5) Đánh giá và phê duyệt kết quả chứng nhận

6) Kiểm tra nhà máy sau khi được chứng nhận

Sau khi kiểm tra sản phẩm, sẽ tiến hành quản lý theo dõi để xác nhận hàng hóa đó có tuân thủ các quy định liên quan. Nếu sản phẩm được chứng nhận CCC không được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm được chỉ định hoặc tem CCC không được áp dụng theo quy định, sản phẩm đó sẽ bị cấm nhập khẩu, bán hoặc sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại ở Trung Quốc.

Nội dung trên giấy chứng nhận CCC là gì?

Giấy chứng nhận bao gồm các nội dung sau đây:

1) Người đăng ký

2) Tên doanh nghiệp sản xuất

3) Tên sản phẩm, tên mẫu hoặc số seri

4) Nhà sản xuất, thiết bị sản xuất hoặc mô tả quá trình

5) Phương pháp chứng nhận

6) Quy cách chứng nhận và quy định về kỹ thuật

7) Ngày phát hành giấy chứng nhận và thời gian hiệu lực

8) Đơn vị phát hành giấy chứng nhận

Chứng nhận ccc
Chứng nhận ccc

 

Phương pháp chứng nhận CCC là gì?

Chứng nhận CCC dựa trên một hoặc nhiều chương trình chứng nhận sau:

1) Phân tích cấu trúc sản phẩm

2) Thử nghiệm hình thức

3) Thử nghiệm sản phẩm mẫu (tiến hành ở địa điểm sản xuất)

4) Thử nghiệm sản phẩm mẫu (đối tượng sản phẩm xuất ra thị trường)

5) Kiểm tra hệ thống điều hành chất lượng doanh nghiệp

6) Kiểm tra nhà máy sau khi chứng nhận

Hy vọng với những thông tin trên đây sẽ cho bạn rõ chứng nhận CCC là gì, cũng như quy trình, phương thức,… tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa Trung Quốc. Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy bổ ích nhé!

Tham khảo thêm một số bài viết khác:

Chứng nhận CE

Vận chuyển sản phẩm gốm sứ