giấy chứng nhận

Đăng ký FDA cho thực phẩm xuất khẩu vào Mỹ

Đăng ký FDA cho thực phẩm xuất khẩu vào Mỹ Sau đây là thông tin về việc đăng ký chứng nhận FDA cho thực phẩm xuất khẩu vào Mỹ. FDA là gì? FDA (Food and Drug Administration) là Cơ quản Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ là một cơ quan liên bang thuộc […]

Quy định về chứng nhận đối với thủy sản xuất khẩu

Quy định về chứng nhận đối với thủy sản xuất khẩu Đối tượng áp dụng Chương trình bao gồm các hoạt động thẩm định, cấp Chứng thư cho thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào các quốc gia, vùng lãnh thổ mà Cơ quan thẩm quyền có yêu cầu Cục Quản lý Chất lượng Nông […]

Giấy chứng nhận vệ sinh Sanitary Certificate

Giấy chứng nhận vệ sinh Sanitary Certificate Sanitary Certificate là gì? Sanitary Certificate là Giấy chứng nhận vệ sinh, đó là một chứng chỉ được cấp bởi cơ quan kiểm tra có thẩm quyền để xác nhận hàng hóa đã được xử lý, kiểm tra, và đạt được các yêu cầu vệ sinh tối thiểu. Sanitary Certificate […]

Giấy chứng nhận phân tích – COA

Giấy chứng nhận phân tích COA COA là gì? COA (hay C/A) là viết tắt của Certificate Of Analysis. Được hiểu là giấy chứng nhận phân tích. Đây là tài liệu được cung cấp bởi nhà sản xuất, người bán về thành phần và thuộc tính của sản phẩm. Đó là bảng phân tích thành […]

Thủ tục và quy trình đạt chứng nhận GlobalGAP

Thủ tục và quy trình đạt chứng nhận GlobalGAP 1.Các bước đạt chứng nhận GlobalGAP Bước 1: Tìm hiểu về tiêu chuẩn GlobalGAP Lãnh đạo, các nhân sự liên quan cần có nhận thức về tiêu chuẩn GlobalGAP: bản chất, các yêu cầu… bằng cách tìm hiểu các tài liệu tiêu chuẩn GlobalGAP hoặc thuê […]

CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO CFS

CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO CFS CFS là gì? CFS (Certificate of free sale) – Giấy chứng nhận lưu hành tự do là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận […]

Thông tin về chứng nhận ISO 28000

Thông tin về chứng nhận ISO 28000 1.ISO 28000 là gì? ISO 28000 là Hệ thống quản lý An ninh chuỗi cung ứng. Nó bao gồm sản xuất, lưu trữ, phân phối; vận chuyển hàng hóa (đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không) đến người nhận. Tiêu chuẩn giúp bạn thực hiện […]

Hỏi đáp về tiêu chuẩn ISO 17025:2017

Hói đáp về tiêu chuẩn ISO 17025:2017 Tiêu chuẩn ISO 17025 chính là một hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng áp dụng riêng cho nhóm ngành lĩnh vực thử nghiệm – hiệu chuẩn. ISO 17025 do tổ chức tiêu chuẩn hóa ISO phát triển và ban hành. Hãy cùng Vietcert hỏi đáp […]

Quy trình chứng nhận ISO 17025:2017

CÁC QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 17025:2017 QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 17025:2017 Bước 1: Đăng ký chứng nhận ISO 17025 Để được cấp chứng chỉ ISO 17025 hợp lệ, phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn cần đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng nhận ISO 17025. Ở bước đầu tiên này, phòng thử […]

Nội dung của ISO 17025

NỘI DUNG CỦA TIÊU CHUẨN ISO 17025 Nội dung của tiêu chuẩn ISO 17025:2017 được thể hiện qua 8 điều khoản chính như sau: 1/ Phạm vi áp dụng 2/ Tài liệu viện dẫn 3/ Thuật ngữ và định nghĩa 4/ Yêu cầu chung Tính khách quan Bảo mật 5/ Yêu cầu về cơ cấu […]