Giấy chứng nhận Fairtrade

Giấy chứng nhận Fairtrade: Biểu tượng cho thương mại công bằng và phát triển bền vững

Fairtrade (Thương mại công bằng) là phong trào quốc tế thúc đẩy phát triển bền vững và công bằng cho nhà sản xuất nhỏ ở các nước đang phát triển.

Tiêu chuẩn Fairtrade:

 • Giá tối thiểu được đảm bảo
 • Điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh
 • Bảo vệ môi trường
 • Phát triển cộng đồng

Thông tin trên giấy chứng nhận Fairtrade:

Giấy chứng nhận Fairtrade sẽ bao gồm các thông tin sau:

 • Tên tổ chức được cấp chứng nhận: Đây có thể là nhà sản xuất, nhà chế biến, nhà xuất khẩu hoặc nhà bán lẻ.
 • Mã số tổ chức được cấp chứng nhận: Mã số này được sử dụng để theo dõi tổ chức và đảm bảo tính xác thực của giấy chứng nhận.
 • Loại sản phẩm được chứng nhận: Ví dụ: cà phê, ca cao, trà, hạt điều, v.v.
 • Số lượng sản phẩm được chứng nhận: Số lượng sản phẩm được xác nhận đáp ứng các tiêu chuẩn Fairtrade.
 • Ngày cấp chứng nhận: Ngày giấy chứng nhận được cấp.
 • Ngày hết hạn chứng nhận: Ngày mà giấy chứng nhận không còn hiệu lực.
 • Chữ ký và con dấu của tổ chức cấp chứng nhận: Xác nhận tính hợp lệ của giấy chứng nhận.

Ngoài ra, giấy chứng nhận Fairtrade có thể bao gồm thêm một số thông tin khác, chẳng hạn như thông tin về các dự án phát triển cộng đồng được hỗ trợ bằng nguồn lợi nhuận từ việc bán sản phẩm Fairtrade.

Giấy chứng nhận Fairtrade
Giấy chứng nhận Fairtrade

Quy trình cần thiết để có được giấy chứng nhận Fairtrade:

Để có được giấy chứng nhận Fairtrade, tổ chức phải trải qua một quy trình đánh giá nghiêm ngặt. Quy trình này bao gồm các bước sau:

 • Nộp đơn xin cấp chứng nhận: Tổ chức nộp đơn xin cấp chứng nhận Fairtrade cho tổ chức chứng nhận được FLO International công nhận.
 • Đánh giá ban đầu: Tổ chức chứng nhận sẽ đánh giá ban đầu để xác định xem tổ chức có đáp ứng các tiêu chí cơ bản của Fairtrade hay không.
 • Đánh giá thực địa: Nếu tổ chức đáp ứng các tiêu chí cơ bản, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá thực địa để kiểm tra xem tổ chức có tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn Fairtrade hay không.
 • Cấp chứng nhận: Nếu tổ chức vượt qua đánh giá thực địa, tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận Fairtrade.
 • Giám sát: Tổ chức chứng nhận sẽ giám sát tổ chức được cấp chứng nhận để đảm bảo rằng họ tiếp tục tuân thủ các tiêu chuẩn Fairtrade.

Lợi ích:

 • Người tiêu dùng: Mua sắm có trách nhiệm, tạo ra sự thay đổi tích cực.
 • Nhà sản xuất: Mức sống tốt hơn, điều kiện làm việc tốt hơn, bảo vệ môi trường.
 • Môi trường: Sản xuất bền vững, hạn chế hóa chất độc hại, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Fairtrade tại Việt Nam:

 • Có mặt từ năm 2006, phát triển mạnh mẽ.
 • Hơn 20.000 hộ nông dân và người lao động tham gia.
 • Sản xuất các mặt hàng như cà phê, ca cao, trà, hạt điều, v.v.

Fairtrade là phong trào quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và công bằng trên thế giới. Mua sắm sản phẩm Fairtrade giúp tạo ra sự thay đổi tích cực cho cuộc sống của người lao động, bảo vệ môi trường và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chứng chỉ, thủ tục cần thiết khi vận chuyển hàng hóa, vui lòng liên hệ:

Giấy chứng nhận sức khỏe động vật

DỊch vụ xin giấy phép nhập khẩu nhanh chóng của Indochina Post