giấy chứng nhận hàng hóa

Thủ tục làm giấy chứng nhận kiểm tra hàng hóa

Giấy chứng nhận kiểm tra hàng hóa (Inspection Certificate) Giấy chứng nhận kiểm tra hàng hóa là gì? Giấy chứng nhận kiểm tra hàng hóa (Inspection Certificate) là “hộ chiếu” quan trọng trong giao dịch xuất nhập khẩu, do tổ chức kiểm định độc lập cấp xác nhận tình trạng và chất lượng hàng hóa […]

Giấy chứng nhận Fairtrade

Giấy chứng nhận Fairtrade: Biểu tượng cho thương mại công bằng và phát triển bền vững Fairtrade (Thương mại công bằng) là phong trào quốc tế thúc đẩy phát triển bền vững và công bằng cho nhà sản xuất nhỏ ở các nước đang phát triển. Tiêu chuẩn Fairtrade: Giá tối thiểu được đảm bảo […]