Tất tần tật về Giấy chứng nhận FSC

Giấy chứng nhận FSC: Biểu tượng cho quản lý rừng bền vững

Sự gia tăng nhu cầu về các sản phẩm gỗ đi kèm với mối lo ngại về nạn phá rừng đã thúc đẩy sự ra đời của Giấy chứng nhận FSC (Forest Stewardship Council). Ra đời từ năm 1993, FSC nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn quốc tế được công nhận rộng rãi cho quản lý rừng bền vững.

FSC hoạt động như thế nào?

  • Hội đồng Quản lý Rừng (FSC) đặt ra 10 nguyên tắc và tiêu chí nghiêm ngặt về quản lý rừng. Bao gồm bảo vệ môi trường sống, quyền lợi của người lao động và cộng đồng địa phương.
  • Các tổ chức độc lập được FSC công nhận sẽ kiểm tra và đánh giá hoạt động quản lý rừng của các bên liên quan. Nhằm đảm bảo họ tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc và tiêu chí.
  • Khi đạt tiêu chuẩn, các khu rừng và sản phẩm gỗ từ đó sẽ được cấp Giấy chứng nhận FSC.

Thông tin trên Giấy chứng nhận FSC

Thông tin giấy chứng nhận FSC
Thông tin giấy chứng nhận FSC

Giấy chứng nhận FSC (Forest Stewardship Council) cung cấp cho người tiêu dùng thông tin quan trọng về nguồn gốc và quản lý của sản phẩm gỗ họ mua. Dưới đây là một số thông tin chính có thể được tìm thấy trên Giấy chứng nhận:

Loại chứng nhận:

  • FSC Forest Management (Quản lý rừng FSC): Chứng nhận cho khu rừng được quản lý theo các nguyên tắc và tiêu chí của FSC.
  • FSC Chain of Custody (Chuỗi hành trình sản phẩm FSC): Chứng nhận cho các tổ chức tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm gỗ được chứng nhận FSC, đảm bảo tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc.

Số hiệu chứng nhận:

Mã số duy nhất để xác định giấy chứng nhận và cho phép truy xuất thông tin chi tiết về khu rừng hoặc tổ chức được chứng nhận.

Tên của tổ chức được chứng nhận:

Tên của chủ rừng hoặc tổ chức sở hữu chuỗi hành trình sản phẩm.

Ngày cấp và ngày hết hạn:

Thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận FSC.

Loại sản phẩm gỗ:

Mô tả loại sản phẩm gỗ được chứng nhận, ví dụ: gỗ nguyên liệu, ván ép, đồ nội thất,…

Nguồn gốc sản phẩm:

Thông tin về quốc gia hoặc khu vực khai thác gỗ.

Tổ chức cấp chứng nhận:

Tên và logo của tổ chức độc lập đã cấp Giấy chứng nhận FSC.

Thông tin bổ sung:

Có thể bao gồm thông tin về các tiêu chuẩn cụ thể được áp dụng. Ngoài ra còn có các dự án cộng đồng được hỗ trợ, hoặc các giải thưởng mà tổ chức đã đạt được.

Ngoài ra, Giấy chứng nhận FSC có thể có một số thông tin khác. Tùy theo loại chứng nhận và yêu cầu của tổ chức cấp.

Lợi ích của Giấy chứng nhận FSC:

  • Bảo vệ môi trường: Giúp bảo vệ đa dạng sinh học, chống xói mòn đất, ô nhiễm nguồn nước và biến đổi khí hậu.
  • Nâng cao đời sống người dân: Đảm bảo quyền lợi của người lao động. Đồng thời hỗ trợ cộng đồng địa phương phát triển kinh tế – xã hội.
  • Sản phẩm gỗ bền vững: Người tiêu dùng có thể tin tưởng rằng sản phẩm gỗ có nguồn gốc hợp pháp. Được sản xuất từ rừng được quản lý bền vững.
  • Nâng cao uy tín doanh nghiệp: Doanh nghiệp sử dụng sản phẩm gỗ có chứng nhận FSC sẽ nâng cao uy tín thương hiệu. Thể hiện cam kết với trách nhiệm xã hội.

Hiện nay, FSC đã được áp dụng tại hơn 80 quốc gia với hơn 400 triệu ha rừng được chứng nhận. Tại Việt Nam, FSC ngày càng được quan tâm và nhiều doanh nghiệp đã tham gia vào chương trình chứng nhận.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chứng chỉ, thủ tục cần thiết khi vận chuyển hàng hóa, vui lòng liên hệ:

Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch thực vật mới nhất

DỊch vụ xin giấy phép nhập khẩu nhanh chóng của Indochina Post