Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate)

Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate)

Giấy chứng nhận bảo hiểm là gì?

Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate), còn được gọi là COI (Certificate of Insurance), là văn bản do công ty bảo hiểm cấp, xác nhận rằng lô hàng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm cụ thể. Giấy chứng nhận này đóng vai trò quan trọng trong giao dịch xuất nhập khẩu, giúp bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và tạo dựng niềm tin trong kinh doanh.

Tại sao cần có Giấy chứng nhận?

Có nhiều lý do khiến Giấy chứng nhận trở nên cần thiết:

 • Bảo vệ tài sản: Giấy chứng nhận giúp bảo vệ tài sản của người bán, người mua và nhà vận chuyển trong trường hợp xảy ra rủi ro như mất mát, hư hỏng, thiệt hại trong quá trình vận chuyển.
 • Yêu cầu pháp lý: Nhiều quốc gia yêu cầu người nhập khẩu phải cung cấp Giấy chứng nhận cho lô hàng nhập khẩu.
 • Tạo dựng niềm tin: Giấy chứng nhận giúp tăng cường niềm tin cho các bên liên quan trong giao dịch, đặc biệt là người mua và nhà vận chuyển.
 • Giải quyết tranh chấp: Giấy chứng nhận đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp nếu xảy ra rủi ro trong quá trình vận chuyển.

Các loại Giấy chứng nhận phổ biến:

Có nhiều loại Giấy chứng nhận khác nhau, tùy thuộc vào loại hình vận chuyển, loại hàng hóa và nhu cầu của người mua. Một số loại phổ biến bao gồm:

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm vận tải hàng hóa (Marine Cargo Insurance Certificate): Bảo hiểm cho hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng không (Air Cargo Insurance Certificate): Bảo hiểm cho hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm vận tải đường bộ (Land Cargo Insurance Certificate): Bảo hiểm cho hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm vận tải (Cargo Liability Insurance Certificate): Bảo hiểm cho trách nhiệm của nhà vận chuyển đối với hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm rủi ro toàn diện (All Risks Insurance Certificate): Bảo hiểm cho tất cả các rủi ro có thể xảy ra với hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Nội dung cần thiết trên Giấy chứng nhận:

Giấy chứng nhận cần bao gồm các thông tin sau:

 • Tên và địa chỉ của công ty bảo hiểm
 • Số hiệu hợp đồng bảo hiểm
 • Tên và địa chỉ của người được bảo hiểm
 • Mô tả chi tiết hàng hóa
 • Số lượng hàng hóa
 • Trọng lượng hàng hóa
 • Giá trị hàng hóa
 • Loại hình vận chuyển
 • Ngày vận chuyển dự kiến
 • Hành trình vận chuyển
 • Mức độ bảo hiểm
 • Rủi ro được bảo hiểm
 • Quyền lợi bảo hiểm
 • Trách nhiệm của người được bảo hiểm
 • Chữ ký và dấu mộc của công ty bảo hiểm

Quy trình cấp Giấy chứng nhận:

Quy trình cấp Giấy chứng nhận thường bao gồm các bước sau:

 • Người bán yêu cầu công ty bảo hiểm cấp Giấy cho lô hàng.
 • Người bán cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa, loại hình vận chuyển và giá trị hàng hóa cho công ty bảo hiểm.
 • Công ty bảo hiểm thẩm định rủi ro và tính toán phí bảo hiểm.
 • Người bán thanh toán phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm.
 • Công ty bảo hiểm cấp Giấy cho người bán.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chứng chỉ, thủ tục cần thiết khi vận chuyển hàng hóa, vui lòng liên hệ:

Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch thực vật mới nhất

DỊch vụ xin giấy phép nhập khẩu nhanh chóng của Indochina Post