Hỏi đáp về tiêu chuẩn ISO 17025:2017

Hói đáp về tiêu chuẩn ISO 17025:2017

Tiêu chuẩn ISO 17025 chính là một hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng áp dụng riêng cho nhóm ngành lĩnh vực thử nghiệm – hiệu chuẩn. ISO 17025 do tổ chức tiêu chuẩn hóa ISO phát triển và ban hành. Hãy cùng Vietcert hỏi đáp về tiêu chuẩn ISO 17025:2017 nhé!

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được coi là chuẩn quốc tế để chứng nhận khả năng của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn vốn có vai trò rất quan trọng trong thương mại, phát triển sản xuất, sản phẩm và trong việc bảo vệ khách hàng.

Khác với các tiêu chuẩn như ISO 9001, ISO 14001,…ISO 17025 áp dụng hình thức đánh giá công nhận chứ không phải chứng nhận. Văn phòng Công nhận Việt Nam đang làm công tác công nhận ISO 17025 tại Việt Nam.

Hỏi đáp về tiêu chuẩn ISO 17025:2017
Hỏi đáp về tiêu chuẩn ISO 17025:2017

Một số câu hỏi về bộ tiêu chuẩn ISO 17025

ISO/IEC 17025 là gì?

Trả lời:

Tổ chức ISO đã ban hành bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 “ Những yêu cầu chung về năng lực đối với phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” thay thế cho ISO/IEC Guide 25 (TCVN 5958:1995) và EN 45001. Tiêu chuẩn này nêu rõ mục tiêu cho các Phòng thí nghiệm (PTN) mong muốn chứng minh rằng mình có đủ năng lực về kỹ thuật và tổ chức quản lý, hoạt động một cách hiệu quả và có thể cung cấp các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn có giá trị về kỹ thuật

Đối tượng áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 17025

Trả lời: Bộ tiêu chuẩn ISO 17025 có thể áp dụng cho các đối tượng

  • Phòng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn.
  • Khách hàng của PTN.
  • Cơ quan quản lý và cơ quan công nhận sử dụng tiêu chuẩn này để xác nhận hoặc thừa nhận năng lực của PTN.

 Lợi ích của việc áp dụng ISO 17025

Trả lời:

  • Giúp Doanh Nghiệp nâng cao được năng lực quản lý và năng lực kỹ thuật của phòng thử nghiệm / hiệu chuẩn.
  • Có ISO 17025 sẽ giúp đảm bảo độ chính xác, tính tin cậy của các kết quả thử nghiệm / hiệu chuẩn
  • Tạo điều kiện thừa nhận kết quả thử nghiệm / hiệu chuẩn giữa các đơn vị áp dụng.
  • Hòa nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm / hiệu chuẩn của Việt Nam và các nước trên thế giới

Phiên bản hiện hành của ISO 17025 là phiên bản nào?

Trả lời:

ISO/IEC 17025: 2017 đã thay thế phiên bản ISO 17025: 2005

Sau khi PTN đã được chứng nhận ISO 17025, PTN có được thực hiện họat động thí nghiệm với các sản phẩm của đơn vị khách hàng gởi đến?

Trả lời:

Về mặt năng lực chuyên môn thì không có vấn đề gì, vấn đề giấy phép kinh doanh của PTN có chức năng kinh doanh thí nghiệm, thử nghiệm hay không và trong quá trình đăng ký công nhận có tiến hành đăng ký này không .

Phòng thí nghiệm đã được công nhận ISO 17025 vậy có cần chứng nhận ISO 9000?

Trả lời:

IS0/IEC 17025 để chứng minh năng lực thí nghiệm đạt yêu cầu, ISO 9001 quản lý giúp việc thỏa mãn khách hàng, tuy nhiên ISO 17025 hoàn toàn phù hợp với ISO 9001 cho nên việc xây dựng hòan tòan rút ngắn thời gian, công sức …

Các điều kiện để xây dựng thành công ISO 17025?

Trả lời:

  • Sự quyết tâm của lãnh đạo
  • Sự am hiểu các yêu cầu ISO 17025, các yêu cầu chuyên môn.
  • Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thí nghiệm, thử nghiệm

Trên đây là một số câu trả lời cho bài viết hỏi đáp về tiêu chuẩn ISO 17025:2017. Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy bổ ích nhé!

Tham khảo thêm một số bài viết khác:

Chứng nhận ISO 17025:2017

Chành xe gửi hàng từ TP. HCM đi Lào Cai