Quy trình chứng nhận ISO 17025:2017

CÁC QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 17025:2017

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 17025:2017

Quy trình chứng nhận ISO 17025:2017
Quy trình chứng nhận ISO 17025:2017

Bước 1: Đăng ký chứng nhận ISO 17025

Để được cấp chứng chỉ ISO 17025 hợp lệ, phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn cần đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng nhận ISO 17025. Ở bước đầu tiên này, phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phải khai báo những thông tin cần thiết theo yêu cầu và biểu mẫu mà tổ chức chứng nhận cung cấp để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng nhận ISO 17025.

Bước 2: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá ISO 17025

Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký chứng nhận ISO 17025 của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sẽ gửi hợp đồng đánh giá chứng nhận bao gồm kế hoạch và chi phí chứng nhận cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Ở bước này phòng thí nghiệm cần xem xét và chuẩn bị đánh giá chứng nhận ISO 17025.

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1 (Stage 1 Audit)

Đánh giá giai đoạn 1 là đánh giá sơ bộ. Đánh giá viên sẽ xem xét tài liệu của đơn vị để kiểm tra năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn có phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 hay không. Phòng thử nghiệm sẽ phải trình bày bằng chứng về tất cả các khía cạnh quan trọng theo yêu cầu của tổ chức chứng nhận.

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2 (Stage 2 Audit)

Đánh giá giai đoạn 2 được tiến hành một cách kỹ lưỡng hơn. Tổ chức chứng nhận sẽ cử chuyên gia xuống trực tiếp cơ sở để đánh giá thực trạng tuân thủ ISO 17025 của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Kết thúc quá trình đánh giá, một báo cáo đánh giá sẽ được gửi tới phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, trong đó ghi chép lại những điểm chưa tuân thủ tiêu chuẩn để phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn khắc phục trong thời gian quy định.

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ ISO 17025

Ngoài hoạt động đánh giá hiện trường, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành rà soát, thẩm duyệt kỹ càng hơn các tài liệu, quy trình, văn bản của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn để chắc chắn rằng tiêu chuẩn ISO 17025 được áp dụng một cách hợp chuẩn. Tổ chức chứng nhận có quyền yêu cầu phòng thí nghiệm bổ sung tài liệu khi cần thiết.

Bước 6: Cấp chứng chỉ ISO 17025 có hiệu lực trong vòng 5 năm

Tổ chức chứng nhận sẽ cấp giấy chứng nhận ISO 17025 có hiệu lực trong vòng 05 năm cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn sau khi xác minh phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đã hoàn thiện hành động khắc phục (nếu có).

Bước 7 & 8: Đánh giá giám sát định kỳ 4 lần trong 5 năm & tái chứng nhận

Theo quy định thì chứng nhận ISO 17025 sẽ có hiệu lực trong 5 năm. Trong suốt thời gian có hiệu lực của chứng chỉ thì tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn nhằm đảm bảo năng lực được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17025 và luôn có hiệu lực.

Về chu kỳ giám sát hàng năm thường là 12 tháng tùy theo quy định của tổ chức chứng nhận và/hoặc thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận. Sau 5 năm hết hiệu lực nếu phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn của bạn vẫn muốn duy trì chứng nhận thì phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn sẽ phải đăng ký đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ cấp lại có hiệu lực trong 5 năm.

Quy trình chứng nhận ISO 17025:2017
Quy trình chứng nhận ISO 17025:2017

CHI PHÍ CHỨNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Để hoàn thành chứng nhận ISO 17025, phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn cần bỏ ra chi phí bao nhiêu? Thực tế, rất khó để có thể trả lời câu hỏi này một cách cụ thể bởi chi phí đánh giá ISO 17025 phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Về cơ bản, chi phí chứng nhận ISO 17025 trong vòng 5 năm bao gồm:

Chi phí năm chứng nhận bao gồm:

 • Chi phí đánh giá & xem xét tài liệu Giai đoạn 1
 • Chi phí đánh giá chính thức & viết báo cáo Giai đoạn 2
 • Chi phí đăng ký dấu công nhận
 • Chi phí năm giám sát năm thứ nhất
 • Chi phí năm giám sát năm thứ hai
 • Chi phí năm giám sát năm thứ ba
 • Chi phí năm giám sát năm thứ tư

Lưu ý: Các chi phí trên sẽ phụ thuộc tùy từng quy mô, phạm vi, địa điểm, yêu cầu của mỗi phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn:

 • Quy mô: Tổng số nhân sự tại tất cả các địa điểm khách hàng muốn đánh giá
 • Phạm vi & các chỉ tiêu thử nghiệm, hiệu chuẩn
 • Địa điểm: Tổng số địa điểm khách hàng đăng ký đánh giá chứng nhận
 • Yêu cầu riêng đối với mỗi phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

Như vậy, mỗi phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn khác nhau sẽ có chi phí chứng nhận ISO 17025 khác nhau.

TRA CỨU CHỨNG CHỈ ISO 17025:2017

Vậy làm thế nào để biết Giấy chứng nhận ISO 17025 của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn có hợp lệ hay không?

Với những chứng chỉ hợp lệ, phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn hoàn toàn có thể tra cứu thông tin online trên nền tảng hệ thống của tổ chức chứng nhận. Nếu thông tin của kết quả tra cứu trùng khớp hoàn toàn với thông tin trên giấy chứng nhận thì có nghĩa đây là giấy chứng nhận hợp lệ.

Trên đây là các quy trình chứng nhận ISO 17025:2017. Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy bổ ích nhé!

Tham khảo thêm một số bài viết khác:

Nội dung của ISO 17025

Báo giá cước vận chuyển hàng không