Thông tin về chứng nhận ISO 28000

Thông tin về chứng nhận ISO 28000

1.ISO 28000 là gì?

ISO 28000 là Hệ thống quản lý An ninh chuỗi cung ứng. Nó bao gồm sản xuất, lưu trữ, phân phối; vận chuyển hàng hóa (đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không) đến người nhận.

Tiêu chuẩn giúp bạn thực hiện một chu trình cải tiến liên tục để giảm tổn thất an toàn, giảm thiểu rủi ro và đồng thời làm cho các quy trình hoạt động hiệu quả hơn.

2.Đối tượng áp dụng chứng nhận ISO 28000.

Bất kể quy mô doanh nghiệp ra sao, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào. Thì chứng nhận ISO 28000 đều phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng.

Bằng cách này, các công ty hoạt động trên phạm vi quốc tế có thể xử lý nhanh hơn, tiết kiệm chi phí hơn. Và bảo mật tài liệu hơn trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của họ.

Tiêu chuẩn này có thể được áp dụng bởi các công ty thuộc mọi quy mô và ở mọi giai đoạn của chuỗi sản xuất và cung ứng.

3.Ý nghĩa của chứng nhận ISO 28000 đối với doanh nghiệp của bạn.

Việc triển khai hệ thống quản lý an toàn theo tiêu chuẩn ISO 28000 sẽ giúp công ty bạn nâng cao độ tin cậy và an ninh chuỗi cung ứng.

Việc áp dụng ISO có lợi ích quan trọng trong chiến lược, tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp rộng lớn:

Khả năng phục hồi doanh nghiệp tích hợp

Thực hành quản lý được hệ thống hóa

Nâng cao uy tín và nhận diện thương hiệu

Cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng

Đảm bảo được theo luật pháp quốc tế

Quy trình tuân thủ tốt hơn

Thuận lợi cho việc thương mại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới

Thiết lập được các kế hoạch phòng ngừa

Duy trì được an ninh tối ưu

4.Quy trình chứng nhận ISO 28000.

Bước 1: Đăng ký chứng nhận ISO 28000 với tổ chức đào tạo ISO 28000.

Bước 2: Xây dựng hệ thống bảo mật chuỗi cung ứng. Chuẩn bị hồ sơ đáp ứng tiêu chuẩn ISO 28000 theo hướng dẫn của tổ chức đào tạo ISO 28000.

Bước 3: Tiến hành đánh giá lần 1 và khắc phục lỗi (nếu có).

Bước 4: Tiến hành đánh giá lần 2.

Bước 5: Tiến hành đánh giá hồ sơ.

Bước 6: Cấp chứng nhận ISO 28000 nếu đạt yêu cầu. Chứng nhận này có hiệu lực trong vòng 3 năm.

5.Chi phí chứng nhận ISO 28000.

Chi phí của chứng nhận ISO 28000 phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ngoài ra, quy mô công ty của bạn và mức độ phức tạp của hệ thống có ảnh hưởng đến thời gian đánh giá và chi phí.

Vì những lý do này, chi phí cho chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 28000 không thể đưa ra một báo giá chung.