Tờ khai xuất khẩu (Export Declaration)

Tờ khai xuất khẩu (Export Declaration): Cổng thông tin cho hàng hóa xuất khẩu

Định nghĩa và vai trò:

Tờ khai xuất khẩu (Export Declaration) là văn bản do người xuất khẩu hoặc đại diện hợp pháp của họ kê khai đầy đủ, trung thực thông tin về lô hàng xuất khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tờ khai xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc:

 • Kiểm soát xuất khẩu: Giúp cơ quan hải quan quản lý, giám sát hoạt động xuất khẩu hàng hóa, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Thủ tục hải quan: Là cơ sở để cơ quan hải quan thực hiện các thủ tục hải quan xuất khẩu như kiểm tra, giám sát, cấp phép cho hàng hóa xuất khẩu.
 • Thống kê xuất khẩu: Cung cấp dữ liệu cho việc thống kê xuất khẩu hàng hóa, phục vụ công tác quản lý kinh tế – xã hội của nhà nước.

Nội dung Tờ khai:

Tờ khai bao gồm các thông tin cơ bản sau:

 • Thông tin về người xuất khẩu: Tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, email.
 • Thông tin về người nhận hàng: Tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có), số điện thoại, email.
 • Thông tin về phương tiện vận chuyển: Loại phương tiện, tên phương tiện, số hiệu phương tiện, quốc tịch phương tiện.
 • Thông tin về lô hàng: Số lượng, khối lượng, giá trị CIF, đơn vị tính, mã hàng hóa theo HS, mô tả hàng hóa, nước xuất khẩu, nước nhập khẩu.
 • Thông tin về hợp đồng mua bán: Số hợp đồng, ngày lập hợp đồng, giá trị hợp đồng.
 • Thông tin về phương thức thanh toán: Loại hình thanh toán, điều kiện thanh toán.
 • Thông tin về bảo hiểm hàng hóa: Công ty bảo hiểm, số hiệu hợp đồng bảo hiểm, giá trị bảo hiểm.
 • Ký tên và đóng dấu: Người xuất khẩu hoặc đại diện hợp pháp của họ ký tên, đóng dấu trên Tờ khai.
Tờ khai xuất khẩu
Tờ khai xuất khẩu

Loại Tờ khai xuất khẩu:

Hiện nay, có hai loại tờ khai đang được sử dụng tại Việt Nam:

 • Tờ khai điện tử: Được khai báo trực tuyến trên hệ thống hải quan điện tử Việt Nam.
 • Tờ khai giấy: Được khai báo trực tiếp trên giấy và nộp tại cơ quan hải quan.

Quy trình khai báo Tờ khai xuất khẩu:

 • Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu khai báo Tờ khai.
 • Bước 2: Truy cập hệ thống hải quan điện tử Việt Nam hoặc điền thông tin vào mẫu tờ khai giấy.
 • Bước 3: Khai báo thông tin trên tờ khai theo hướng dẫn.
 • Bước 4: Kiểm tra và xác nhận thông tin khai báo.
 • Bước 5: Nộp tờ khai điện tử hoặc giấy tại cơ quan hải quan.

Một số lưu ý khi khai báo Tờ khai xuất khẩu:

 • Khai báo thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực theo quy định.
 • Sử dụng mã HS đúng cho từng loại hàng hóa.
 • Khai báo giá trị CIF hàng hóa đúng với giá trị thực tế.
 • Kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp Tờ khai.
 • Lưu giữ bản sao để đối chiếu khi cần thiết.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các giấy tờ, thủ tục cần thiết khi vận chuyển hàng hóa, vui lòng liên hệ:

Chứng từ MAWB

DỊch vụ xin giấy phép nhập khẩu nhanh chóng của Indochina Post