Hóa đơn thương mại

Hóa đơn thương mại: Chìa khóa thông tin cho vận chuyển hàng hóa

Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) đóng vai trò then chốt trong vận chuyển hàng hóa quốc tế, là minh chứng quan trọng cho giao dịch mua bán và đóng vai trò thiết yếu trong việc thông quan hàng hóa. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về hóa đơn thương mại, bao gồm chức năng, nội dung và cách thức lập hóa đơn.

Hóa đơn thương mại
Hóa đơn thương mại

Chức năng của hóa đơn thương mại:

 • Cung cấp thông tin về giao dịch mua bán: Hóa đơn thương mại ghi rõ thông tin về người bán, người mua, hàng hóa, giá cả, điều kiện thanh toán, phương thức giao hàng và các điều khoản khác liên quan đến giao dịch.
 • Làm cơ sở để tính thuế và phí: Hóa đơn thương mại được sử dụng để tính thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT) và các khoản phí khác liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa.
 • Cung cấp bằng chứng cho việc thanh toán: Hóa đơn thương mại là bằng chứng cho thấy người mua đã thanh toán cho hàng hóa và người bán đã giao hàng.
 • Hỗ trợ quá trình thông quan hàng hóa: Hóa đơn thương mại là một trong những tài liệu cần thiết để thông quan hàng hóa tại hải quan.
 • Làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp: Hóa đơn thương mại có thể được sử dụng làm bằng chứng trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán.

Nội dung của hóa đơn thương mại:

Hóa đơn thương mại cần bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin về người bán: Tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mã số thuế (nếu có).
 • Thông tin về người mua: Tên, địa chỉ, số điện thoại, email.
 • Thông tin về hàng hóa: Mô tả chi tiết hàng hóa, bao gồm tên hàng, số lượng, đơn vị tính, giá bán, mã số HS (Harmonized System code).
 • Điều kiện thanh toán: Hình thức thanh toán, thời hạn thanh toán, tiền tệ thanh toán.
 • Phương thức giao hàng: Loại hình vận chuyển, địa điểm giao hàng, thời hạn giao hàng.
 • Các điều khoản khác: Điều kiện bảo hành, bảo hiểm, giải quyết tranh chấp, v.v.
 • Chữ ký và đóng dấu của người bán: Hóa đơn thương mại phải được ký và đóng dấu bởi người bán.
Nội dung hóa đơn thương mại
Nội dung hóa đơn thương mại

Cách thức lập hóa đơn thương mại:

Hóa đơn thương mại có thể được lập tay hoặc lập trên máy tính. Hóa đơn thương mại cần được lập bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Lưu ý:

 • Hóa đơn thương mại cần được lập chính xác và đầy đủ thông tin.
 • Hóa đơn thương mại cần được lập theo mẫu do cơ quan chức năng quy định.
 • Hóa đơn thương mại cần được lưu giữ cẩn thận để đối chiếu khi cần thiết.

Hóa đơn thương mại là một tài liệu quan trọng trong vận chuyển hàng hóa quốc tế. Việc lập hóa đơn thương mại chính xácsẽ giúp cho việc vận chuyển hàng hóa được thuận lợi.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các giấy tờ, thủ tục cần thiết khi vận chuyển hàng hóa, vui lòng liên hệ:

 

Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch thực vật mới nhất

DỊch vụ xin giấy phép nhập khẩu nhanh chóng của Indochina Post