Tờ khai hải quan

Tờ khai hải quan: Cổng thông tin cho hàng hóa xuất nhập khẩu

Khái niệm:

Tờ khai hải quan là một văn bản chính thức do người khai hải quan lập, cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa xuất nhập khẩu cho cơ quan hải quan nhằm thực hiện các thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật. Tờ khai hải quan đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo an ninh quốc gia và thu ngân sách nhà nước.

Tờ khai hải quan
Tờ khai hải quan

Phân loại:

 • Theo loại hình xuất nhập khẩu:

  • Tờ khai hải quan xuất khẩu (XK)
  • Tờ khai hải quan nhập khẩu (NK)
  • Tờ khai hải quan quá cảnh (QC)
  • Tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất (TNRX)
  • Tờ khai hải quan kho ngoại quan (K ngoại quan)
 • Theo phương thức khai báo:

  • Tờ khai hải quan điện tử (e-TKHQ)
  • Tờ khai hải quan thủ công
Tờ khai hải quan điện tử
Tờ khai hải quan điện tử

 

Cấu trúc:

Tờ khai hải quan bao gồm các phần chính sau:

 • Phần khai báo chung: Thông tin về người khai hải quan, người nhận hàng, người mua hàng, phương tiện vận chuyển, v.v.
 • Phần khai báo về hàng hóa: Thông tin chi tiết về từng loại hàng hóa, bao gồm tên hàng, mã HS, số lượng, đơn vị tính, giá trị, quốc gia xuất xứ, quốc gia nhập khẩu, v.v.
 • Phần khai báo về phương thức vận chuyển: Thông tin về phương tiện vận chuyển, hãng tàu, hãng bay, v.v.
 • Phần khai báo về các khoản thu: Thông tin về thuế, phí, lệ phí hải quan cần nộp.
 • Phần khai báo về các chứng từ kèm theo: Danh sách các chứng từ kèm theo tờ khai hải quan, như vận đơn, hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ, v.v.

Quy trình khai báo hải quan:

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
 • Bước 2: Điền thông tin vào tờ khai hải quan theo hướng dẫn.
 • Bước 3: Nộp tờ khai hải quan và hồ sơ kèm theo cho cơ quan hải quan.
 • Bước 4: Kiểm tra hàng hóa (nếu cần thiết).
 • Bước 5: Nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hải quan.

Tờ khai hải quan là một công cụ quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu. Việc hiểu rõ về tờ khai hải quan sẽ giúp cho các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện thủ tục hải quan một cách nhanh chóng, thuận lợi và chính xác.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các giấy tờ, thủ tục cần thiết khi vận chuyển hàng hóa, vui lòng liên hệ:

Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch thực vật mới nhất

DỊch vụ xin giấy phép nhập khẩu nhanh chóng của Indochina Post