Chứng từ vận đơn chủ khi vận chuyển hàng hóa (MAWB)

MAWB là viết tắt của Master Air Waybill, hay còn gọi là Vận đơn chủ trong tiếng Việt. Đây là một chứng từ quan trọng được sử dụng trong vận chuyển hàng không, do hãng hàng không cấp cho người giao nhận (forwarder) hoặc đại lý vận tải hàng hóa (freight forwarder).
master air waybill (HAWB)
master air waybill (HAWB)

Vai trò và thông tin trên MAWB

MAWB có vai trò như một hợp đồng vận chuyển giữa hãng hàng không và người giao nhận, quy định các điều khoản và điều kiện vận chuyển hàng hóa, thường bao gồm:
 • Số hiệu MAWB: Là mã số duy nhất để xác định vận đơn, thường bắt đầu bằng 3 chữ cái đại diện cho hãng hàng không (ví dụ: 738 – Vietnam Airlines).
 • Ngày phát hành: Ghi ngày mà MAWB được lập ra.
 • Tên và địa chỉ người gửi: Là thông tin của bên cung cấp hàng hóa.
 • Tên và địa chỉ người nhận: Là thông tin của bên nhận hàng hóa.
 • Tên và địa chỉ người gom hàng (nếu có): Chỉ xuất hiện khi có bên gom hàng trung gian.
 • Sân bay khởi hành và sân bay đến: Ghi rõ điểm xuất phát và điểm đến của lô hàng.
 • Mô tả hàng hóa: Bao gồm tên hàng, số kiện, trọng lượng, kích thước, và mã HS.
 • Trọng lượng và khối lượng hàng hóa: Phân biệt hai loại trọng lượng: trọng lượng thực tế và trọng lượng quy đổi.
 • Giá cước vận chuyển: Bao gồm các khoản phí vận chuyển, phụ phí và thuế.
 • Điều kiện vận chuyển: Quy định về trách nhiệm của các bên, cách thức thanh toán, bồi thường thiệt hại, v.v.
 • Chữ ký của người vận tải hàng không: Xác nhận tính hợp lệ của MAWB.

Ngoài ra, MAWB có thể bao gồm thêm một số thông tin khác như:

  • Loại hàng hóa nguy hiểm (nếu có)
  • Hướng dẫn bảo quản hàng hóa
  • Bảo hiểm hàng hóa
  • Ghi chú đặc biệt

MAWB khác với HAWB (House Air Waybill – Vận đơn lẻ) ở một số điểm sau:

 • MAWB do hãng hàng không cấp, HAWB do người giao nhận cấp.
 • MAWB bao gồm nhiều lô hàng lẻ được gom lại, HAWB chỉ bao gồm một lô hàng lẻ.
 • MAWB được sử dụng cho vận chuyển hàng hóa nguyên lô, HAWB được sử dụng cho vận chuyển hàng hóa lẻ.
House Airway Bill (HAWB)
House Airway Bill (HAWB)

MAWB có một số lợi ích sau:

 • Chứng minh hợp đồng vận chuyển: MAWB là bằng chứng cho thấy hãng hàng không đã đồng ý vận chuyển hàng hóa cho người giao nhận.
 • Theo dõi hàng hóa: MAWB có thể được sử dụng để theo dõi hành trình của hàng hóa.
 • Giải quyết tranh chấp: MAWB có thể được sử dụng để giải quyết tranh chấp giữa các bên liên quan trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Tuy nhiên, MAWB cũng có một số hạn chế:

 • Phức tạp: MAWB có thể phức tạp và khó hiểu đối với những người không quen thuộc với vận chuyển hàng không.
 • Tốn kém: Việc xin cấp MAWB có thể tốn kém, đặc biệt là đối với các lô hàng lớn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chứng chỉ và giấy tờ cần thiết khi vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, vui lòng liên hệ:

Certificate of free sale

Indochina post là đại lý hàng không lớn ở Việt Nam