Vận đơn con (HAWB)

Vận đơn con (HAWB): Cánh cửa giao hàng quốc tế

HWAB là gì?

HAWB (House Air Waybill) hay Vận đơn con là một chứng từ vận chuyển quan trọng trong giao hàng quốc tế bằng đường hàng không. Nó được phát hành bởi người giao nhận hàng hóa (Forwarder) cho chủ hàng (Shipper) khi họ nhận lô hàng để vận chuyển.

Vận đơn con (HAWB)
Vận đơn con (HAWB)

HAWB đóng vai trò như:

 • Hợp đồng vận chuyển: Giữa người giao nhận và chủ hàng, xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên trong quá trình vận chuyển.
 • Chứng từ nhận hàng: Chứng minh quyền sở hữu lô hàng của chủ hàng tại điểm xuất phát.
 • Giấy tờ hải quan: Cung cấp thông tin cần thiết cho việc thông quan hàng hóa tại cảng đến.
 • Công cụ theo dõi hàng hóa: Giúp chủ hàng theo dõi tình trạng lô hàng trong suốt quá trình vận chuyển.

Thông tin cơ bản trên HAWB:

 • Mã số HAWB: Mã duy nhất để xác định lô hàng.
 • Tên và địa chỉ người giao nhận: Thông tin liên hệ của công ty giao nhận chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa.
 • Tên và địa chỉ chủ hàng: Thông tin liên hệ của người gửi hàng hóa.
 • Tên và địa chỉ người nhận: Thông tin liên hệ của người nhận hàng hóa.
 • Thông tin về hàng hóa: Mô tả chi tiết về loại hàng hóa, số lượng, trọng lượng, kích thước, giá trị,…
 • Điều khoản vận chuyển: Các điều khoản và điều kiện vận chuyển hàng hóa. Bao gồm trách nhiệm của người giao nhận, chủ hàng và người nhận.
 • Chữ ký của người giao nhận: Xác nhận rằng người giao nhận đã nhận hàng hóa và chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến điểm đến.
Vận đơn con (HAWB)
Vận đơn con (HAWB)

Phân biệt HAWB với MAWB (Vận đơn chủ):

 • HAWB: Do người giao nhận phát hành cho chủ hàng lẻ.
 • MAWB: Do hãng hàng không phát hành cho người giao nhận.
 • HAWB: Không bắt buộc phải có 11 số.
 • MAWB: Bắt buộc phải có 11 số, trong đó 3 số đầu là mã của hãng hàng không.

HAWB là một phần quan trọng trong quy trình vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường hàng không. Nó giúp đảm bảo rằng hàng hóa được vận chuyển an toàn, đúng hạn và đúng địa điểm.

Ngoài ra, HAWB còn có một số lợi ích khác như:

 • Giúp chủ hàng quản lý lô hàng hiệu quả: Chủ hàng có thể theo dõi tình trạng lô hàng thông qua mã số HAWB và thông tin trên vận đơn.
 • Giảm thiểu rủi ro tranh chấp: HAWB là bằng chứng hợp đồng giữa người giao nhận và chủ hàng. Giúp giảm thiểu rủi ro tranh chấp trong quá trình vận chuyển.
 • Tăng cường an ninh cho lô hàng: HAWB giúp xác định chính xác chủ sở hữu lô hàng, góp phần đảm bảo an ninh cho hàng hóa.

Nếu bạn đang có nhu cầu vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường hàng không, hãy liên hệ với Vietcert để được tư vấn và hỗ trợ phát hành HAWB.

FDA Certificate

Indochina post là đại lý hàng không lớn ở Việt Nam