Cấu trúc và lợi ích của ISO 14001

Như các bạn đã biết, ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường. Nó cung cấp một khuôn khổ mà một tổ chức có thể tuân theo, thay vì thiết lập các yêu cầu về hoạt động môi trường. Vậy cấu trúc và lợi ích của ISO 14001 như thế nào? Hãy cùng Vietcert tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Cấu trúc và lợi ích của ISO 14001
Cấu trúc và lợi ích của ISO 14001
 1. Cấu trúc trong tiêu chuẩn ISO 14001:2015

–  Bối cảnh của tổ chức

Phần này nói về các yêu cầu để hiểu tổ chức của bạn để triển khai EMS. Nó bao gồm các yêu cầu để xác định các vấn đề bên trong và bên ngoài, xác định các bên quan tâm và mong đợi của họ, xác định phạm vi của EMS và xác định các quy trình cần thiết cho EMS.

– Lãnh đạo

Các yêu cầu của lãnh đạo bao hàm sự cần thiết của lãnh đạo cao nhất để trở thành công cụ trong việc thực hiện EMS. Lãnh đạo cao nhất cần thể hiện cam kết với EMS bằng cách đảm bảo cam kết về môi trường, xác định và truyền đạt chính sách môi trường cũng như phân công vai trò và trách nhiệm trong toàn bộ tổ chức.

– Lập kế hoạch

Lãnh đạo cao nhất cũng phải lập kế hoạch cho chức năng liên tục của EMS. Các rủi ro và cơ hội của EMS trong tổ chức cần được đánh giá và các mục tiêu cải tiến về môi trường cần được xác định và lập kế hoạch để hoàn thành các mục tiêu này. Ngoài ra, tổ chức cần phải đánh giá tất cả các cách thức mà các quá trình tổ chức tương tác và ảnh hưởng đến môi trường cũng như các cam kết pháp lý và các cam kết khác được yêu cầu đối với tổ chức.

– Hỗ trợ

Phần hỗ trợ đề cập đến việc quản lý tất cả các nguồn lực cho EMS và cũng bao gồm các yêu cầu về năng lực, nhận thức, giao tiếp và kiểm soát thông tin dạng văn bản (các tài liệu và hồ sơ cần thiết cho các quy trình của bạn).

– Vận hành

Các yêu cầu vận hành đề cập đến tất cả các khía cạnh của kiểm soát môi trường cần thiết của các quá trình tổ chức, cũng như nhu cầu xác định các tình huống khẩn cấp tiềm ẩn và lập kế hoạch ứng phó để bạn sẵn sàng ứng phó nếu tình huống khẩn cấp xảy ra.

– Đánh giá hiệu suất

Phần này bao gồm các yêu cầu cần thiết để đảm bảo rằng bạn có thể theo dõi xem EMS của mình có hoạt động tốt hay không. Nó bao gồm giám sát và đo lường các quy trình của bạn, đánh giá tuân thủ môi trường, đánh giá nội bộ và đánh giá liên tục của ban quản lý đối với EMS.

– Cải tiến 

Phần cuối cùng bao gồm các yêu cầu cần thiết để làm cho EMS của bạn tốt hơn theo thời gian. Điều này bao gồm nhu cầu đánh giá sự không phù hợp của quá trình và thực hiện các hành động khắc phục đối với các quá trình.

Các phần này dựa trên chu trình PDCA – Chu trình cải tiến liên tục, sử dụng các yếu tố này để thực hiện thay đổi trong các quy trình của tổ chức nhằm thúc đẩy và duy trì các cải tiến trong quy trình.

 1. Lợi ích áp dụng hệ thống quản lý môi trường là gì?

Chứng nhận ISO 14001 sẽ mang lại cho doanh nghiệp các lợi ích sau:

 • Tránh các khoản tiền phạt về vi phạm yêu cầu pháp luật về môi trường;
 • Giảm thiểu chi phí đóng thuế môi trường;
 • Giảm thiểu mức sử dụng tài nguyên và nguyên liệu đầu vào, năng lượng sản xuất (điện, nước, chất đốt,…);
 • Giảm thiểu lượng rác thải tạo ra và chi phí xử lý rác thải;
 • Nâng cao khả năng tái sử dụng các nguồn lực và tài nguyên;
 • Nâng cao hiệu suất các quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ;
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực nhờ sức khoẻ được đảm bảo trong môi trường làm việc an toàn;
 • Giảm thiểu các chi phí về phúc lợi nhân viên liên quan đến các bệnh nghề nghiệp.
 1. Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi thực hiện đánh giá chứng nhận ISO 14001?

❶  Nắm rõ các quy định luật pháp về môi trường: doanh nghiệp cần cập nhật thường xuyên các quy định về môi trường để tiến hành chứng nhận ISO 14001 nhằm đáp ứng yêu cầu của luật. Điều 25 tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP về Luật Bảo vệ môi trường có quy định “Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phải có hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001.”;

❷  Xác định rõ các nguồn thải gây ảnh hưởng đến môi trường: doanh nghiệp phải xác định được các nguồn thải ảnh hưởng đến môi trường, thể hiện qua ĐTM hàng năm (Báo cáo đánh giá tác động của môi trường) hoặc Sổ tay nguồn thải;

❸  Đảm bảo chuẩn bị đầy đủ nhân sự để tiến hành xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.

Hy vọng bài viết trên giúp bạn biết thêm nhiều về cấu trúc và lợi ích của ISO 14001, Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy bổ ích nhé!

Tham khảo thêm một số bài viết khác:

Quy trình chứng nhận ISO 13485

Chuyển dược mỹ phẩm đi Đài Loan