Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất phân bón

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất phân bón

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất phân bón
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất phân bón

Doanh nghiệp được Cục Bảo vệ thực vật cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón trước khi thực hiện hoạt động sản xuất.

  • Cơ sở pháp lý

– Nghị định 84/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý phân bón.

– Luật trồng trọt Luật số 31/2018/QH14.

  • Quy định chi tiết điều kiện sản xuất phân bón

* Điều 41 Luật trồng trọt Luật số 31/2018/QH14 Quy định Điều kiện sản xuất phân bón

* Điều 12 Nghị định 84/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết điều kiện sản xuất phân bón (làm rõ chi tiết Luật trồng trọt)

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

* Điều 14 của Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón:

  1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 07 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định84/2019/NĐ-CP.
  2. Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 09 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định84/2019/NĐ-CP.
  3. Bản chụp bằng tốt nghiệp đại học trở lên của người trực tiếp điều hành sản xuất.
  4. Bản sao chứng thực Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trườnghoặc Cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.

Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón như sau

– Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thực hiện kiểm tra thực tế điều kiện sản xuất phân bón. Việc thực hiện sản xuất phải đúng theo quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón không đáp ứng điều kiện, phải thực hiện khắc phục; sau khi khắc phục có văn bản thông báo đến cơ quan có thẩm quyền để tổ chức kiểm tra nội dung đã khắc phục.

– Trường hợp kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.

– Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tổng kết

Bài viết trên đã giới thiệu cho bạn một số thông tin về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất phân bón. Hãy theo dõi website của chúng tôi để mở rộng thêm nhiều kiến thức về xuất nhập khẩu nhé!

Xem thêm:

Chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ QCVN 1-189:2019/BNNPTNT

Dịch vụ khai hải quan tại cảng Cát Lái uy tín