Thủ tục hải quan nhập khẩu Router

Thủ tục hải quan nhập khẩu Router cập nhật 2022. Router (bộ định tuyến) là thiết bị mạng có chức năng chuyển tiếp gói dữ liệu giữa các mạng máy tính. Hiện nay, đã có nhiều doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng này tuy nhiên còn chủ quan hoặc chưa được tư vấn đầy đủ, dẫn đến hậu quả hàng hóa không thông quan được, gây mất chi phí lưu kho hoặc chậm trễ dự án. Vietcert sẽ cập nhật đến bạn thủ tục hải quan nhập khẩu Router đầy đủ chi tiết nhất.

I.Thủ tục hải quan nhập khẩu Router

  1. Xin giấy phép nhập

Router là một thiết bị viễn thông có chức năng thu phát sóng nên buộc phải Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy, Xin giấy phép nhập khẩu tại Cục Viễn Thông theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông theo Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT.

Mã HS code tham khảo thiết bị định tuyến là: 85176221

  1. Chứng nhận hợp quy bộ định tuyến Router

Bước 1: Thử nghiệm thiết bị

Căn cứ trên tài liệu kỹ thuật của sản phẩm đê xác định các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng cho sản phẩm

Thiết bị thu phát sóng vô tuyến phải được thử nghiệm (đo kiểm) tại các phòng thử nghiệm được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định hoặc thừa nhận.

Bước 2: Chuẩn bị bộ hồ sơ Chứng nhận hợp quy bao gồm các tài liệu sau:

1/ Giấy Đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu.quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông

2/ Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm có ghi rõ mã hiệu, nhà sản xuất, tính năng…của sản phẩm.

3/ Kết quả thử nghiệm do phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc được thừa nhận ban hành

4/ Hình chụp sản phẩm mẫu và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5/ Bản sao Hợp đồng, Danh mục hàng hóa (nếu có), bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

6/ Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm);

7/ Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có),

8/ Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định);

9/ Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).

  1. Thủ tục công bố hợp quy thuộc trách nhiệm bộ thông tin truyền thông

Căn cứ trên Giấy Chứng nhận hợp quy đã được cấp, Doanh nghiệp tiến hành các thủ tục Công bố hợp quy và xin Giấy phép nhập khẩu cho sản phẩm.

1/ Giấy Đề nghị chứng nhận hợp quy

2/ Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm có ghi rõ mã hiệu, nhà sản xuất, tính năng…của sản phẩm.

3/ Kết quả thử nghiệm do phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc được thừa nhận ban hành

4/ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5/ Bản sao Hợp đồng, Danh mục hàng hóa (nếu có), bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

6/ Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm);

7/ Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có),

8/ Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định);

9/ Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).

10/ Giấy Đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước

Thủ tục hải quan nhập khẩu Router
Thủ tục hải quan nhập khẩu Router

II.Danh mục các chứng từ cần có để làm thủ tục hải quan nhập khẩu Router

  1. Danh mục các giấy phép cần có nhập khẩu Router

1/ Chứng nhận hợp quy

2/ Công bố hợp quy

3/ Giấy phép nhập khẩu

4/ Kết quả thử nghiệm do phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc được thừa nhận ban hành

5/ Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước

  1. Danh mục các giấy tờ liên quan bên xuất khẩu

a) Danh mục giấy tờ liên quan bên xuất khẩu cung cấp

1/ Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm có ghi rõ mã hiệu, nhà sản xuất, tính năng…của sản phẩm.

2/ Hình chụp sản phẩm mẫu

3/ Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm);

4/ Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có),

5/ Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định);

6/ Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).

7/ Bản sao Hợp đồng, Danh mục hàng hóa (nếu có), bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn.

b) Công ty nhập cung cấp

1/ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

CHỨNG NHẬN HỢP QUY ROUTER NHẬP KHẨU

Đơn vị cấp phép: TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 2 (Cục Viễn Thông)

Địa chỉ: Số 60, đường Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Phương thức 7: Thử nghiệm mẫu và đánh giá theo lô sản phẩm/ hàng hóa (Áp dụng cho các sản phẩm nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.

Hồ sơ bao gồm:

1/ Văn bản đề nghị chứng nhận hợp quy

2/ Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư;

3/ Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm đề nghị CNHQ (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; thể hiện đầy đủ các nội dung: tên, ký hiệu, các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, ảnh chụp bên ngoài, hãng sản xuất);

4/ Tài liệu liên quan đến lô sản phẩm đề nghị chứng nhận hợp quy (áp dụng đối với phương thức)

Trình tự xử lý hồ sơ chứng nhận hợp quy

– Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;

– Bước 2: Thỏa thuận chi phí chứng nhận hợp quy;

– Bước 3: Xem xét sự đồng nhất của lô sản phẩm đề nghị chứng nhận hợp quy (áp dụng đối với phương thức 7)

– Bước 4: Lấy mẫu (áp dụng đối với phương thức 5 và 7)

– Bước 5: Đánh giá sự phù hợp của kết quả đo kiểm;

– Bước 6: Trả kết quả xử lý.

CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU ROUTER:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu được lập thành một (01) bộ, bao gồm:

1/ Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo Mẫu 01 Phụ lục II kèm theo Thông tư này;

2/ Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Quyết định/giấy phép thành lập, hoặc giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư), chứng minh nhân dân/hộ chiếu: bản sao có chứng thực, trường hợp nộp bản sao không có chứng thực thì khi nộp phải mang theo bản chính để đối chiếu;

3/ Giấy chứng nhận hợp quy: bản sao có xác nhận của người nhập khẩu;

4/ Tài liệu kỹ thuật của thiết bị: bản sao có xác nhận của người nhập khẩu;e. Hoá đơn thương mại thể hiện tên, ký hiệu, số lượng thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện nhập khẩu: bản sao có chứng thực, trường hợp nộp bản sao không có chứng thực thì khi nộp phải mang theo bản chính để đối chiếu;

5/ Hợp đồng thương mại hoặc chứng từ, vận đơn trong đó phải thể hiện tên, ký hiệu, số lượng thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện nhập khẩu: bản sao có chứng thực, trường hợp nộp bản sao không có chứng thực thì khi nộp phải mang theo bản chính để đối chiếu.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2:

Số 60 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Cục Viễn thông (Phòng Chất lượng).Kết quả xử lý hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu được trả ở nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc qua đườngbưu chính.

Thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu: 07 ngày làm việc.

THỦ TỤC ĐO KIỂM

Chi nhánh Miền Nam – Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông (VILAS 197):

Số 60 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.39919066 Fax: 028.39919065

+ Đo kiểm và bảo quản mẫu đo: Việc đo kiểm và bảo quản mẫu đo được thực hiện theo qui định của phòng thử nghiệm được chỉ định/công nhận.

+ Thời gian thực hiện: Đơn vị luôn sẵn sàng phục vụ một cách nhanh nhất theo yêu cầu của khách hàng. Thông thường, trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận mẫu đo (đối với các mẫu đo là thiết bị đầu cuối), đơn vị sẽ cấp kết quả đo kiểm và trả mẫu đo cho khách hàng. Trong trường hợp thời gian thực hiện dài hơn (do mẫu đo phức tạp, có quá nhiều yêu cầu đo kiểm hoặc bất kỳ lý do nào khác), đơn vị sẽ thông báo trước cho khách hàng

CÔNG BỐ HỢP QUY

  1. a) Mẫu dấu hợp quy khi thực hiện công bố hợp quy lần đầu hoặc khi mẫu dấu hợp quy có sự thay đổi.
  2. b) Trường hợp sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy:

Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu hoặc bản sao Giấy chứng nhận hợp quy cấp cho nhà sản xuất kèm theo văn bản của nhà sản xuất/đại diện của nhà sản xuất tại Việt Nam gửi Cục Viễn thông về việc sử dụng giấy chứng nhận hợp quy gồm các thông tin sau: tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp của các tổ chức nhập khẩu; ký hiệu sản phẩm, hàng hóa (văn bản này chỉ nộp một lần hoặc khi có sự thay đổi về nội dung văn bản).

Quy trình, thủ tục công bố hợp quy

Đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu

a) Tổ chức, cá nhân khai/lập hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản 2a Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 và gửi một (01) bộ hồ sơ đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ theo khoản 3 Điều 17 Thông tư này hoặc tại Cổng thông tin một cửa Quốc gia.

b) Trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày thông quan, tổ chức, cá nhân phải hoàn thiện hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý chuyên ngành của Bộ TTTT được quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020, người nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu như sau:

Đối với hàng hóa thuộc Phụ lục I: Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy áp dụng quy định về hồ sơ, thủ tục kiểm tra quy định tại khoản 2b Điều 7 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018.

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ thông tin và truyền thông.

Trên đây là các thủ tục hải quan nhập khẩu Router. Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy bổ ích nhé!

Tham khảo thêm một số bài viết khác:

Đói tượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Gửi mỹ phẩm đi Quảng Đông