FCL LÀ GÌ? LCL LÀ GÌ? PHÂN BIỆT FCL VÀ LCL

FCL là gì? LCL là gì? Phân biệt FCL và LCL

ĐỊNH NGHĨA

LCL được viết tắt từ Less than Container Load được hiểu là hàng hóa không xếp đủ một container, mô tả việc trong quá trình đóng hàng vận chuyển quốc tế, chủ hàng không đủ lượng hàng để đóng đủ vào nguyên container, mà cần ghép hàng với các chủ hàng khác.

FCL được viết tắt từ Full Container Load được hiểu là hàng hóa xếp đủ một container, mô tả trong việc đóng gói, vận chuyển hàng hóa quốc tế, gồm một chủ hàng và không cần ghép chung container với các chủ hàng khác.

PHÂN BIỆT FCL VÀ LCL?

FCL LCL
Giá Về tổng chi phí, đặt một container FCL sẽ đắt hơn do khối lượng tuyệt đối.

Tuy nhiên, nếu xem xét chi phí theo thứ nguyên, thì đặt vé FCL thường rẻ hơn so với LCL.

Cùng một lượng hàng hóa, chi phí phân nhỏ lô hàng, mỗi lô hàng sẽ có chi phí khác nhau, khi gom lại, chi phí hàng lẻ sẽ lớn hơn.
Kích thước hàng Chủ hàng đóng chung 1 lô hàng chứa trong 1 cont, phù hợp với loại hàng cồng kềnh, nặng.  Hàng LCL thường đơn lẻ, dễ di chuyển.
Chủ hàng Cùng một chủ hàng. Gồm nhiều chủ hàng khác nhau có nhu cầu ghép cont.
Thời gian giao hàng Nhanh hơn vì chỉ giao một chủ hàng. Chậm hơn vì phải giao nhiều chủ hàng riêng.
Điều kiện vận chuyển Người gửi hàng sẽ phải đặt trước ít nhất một nguyên container.  Không cần thiết phải đặt một container; chỉ một phần của nó cần phải được đặt trước.