ISO 26000 là gì?

ISO 26000 LÀ GÌ?

ISO 26000 là tên của bộ tiêu chuẩn quốc tế gồm các hướng dẫn về trách nhiệm xã hội nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững toàn cầu. Những đơn vị áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 26000 sớm nhất là các tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt là các công ty có trụ sở tại Châu Âu và Đông Á, nhất là Nhật Bản. Ở Việt Nam, TCVN ISO 26000:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 26000:2010.

Tiêu chuẩn ISO 26000 không có các yêu cầu dưới dạng “phải” làm gì mà chỉ đưa ra các khuyến nghị “nên” làm gì. Bởi vậy ISO 26000 không được cấp giấy chứng nhận như các tiêu chuẩn khác mà đóng vai trò như một tài liệu hướng dẫn về trách nhiệm xã hội, Tróng đó khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức báo cáo kết quả hoạt động triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội của họ với các bên liên quan.

ISO 26000 là gì?
ISO 26000 là gì?

SỰ RA ĐỜI CỦA TIÊU CHUẨN ISO 26000

Tiêu chuẩn ISO 26000 được phát triển bởi 1 nhóm gồm 500 chuyên gia từ hơn 90 nước và 40 tổ chức quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) thành lập. Thành phần của nhóm xây dựng gồm 6 bên liên quan là:

 • Người tiêu dùng
 • Chính quyền
 • Các đơn vị trong ngành công nghiệp
 • Lao động
 • Các tổ chức phi chính phủ
 • Các tổ chức nghiên cứu học thuật và những người khác

Sự đa dạng của thành phần tham gia xây dựng tiêu chuẩn ISO 26000 cho thấy nỗ lực để tạo ra sự hài hòa của vấn đề giữa các nước phát triển và đang phát triển cũng như cân bằng giới và cân bằng lợi ích của các bên liên quan.

Nhóm công tác đã triển khai tất cả 8 phiên họp toàn thể trong thời gian từ năm 2005-2010 gồm các cuộc họp ủy ban bổ sung và tham vấn email trong suốt 5 năm. Sau khi tiêu chuẩn này được công bố vào ngày 1/11/2010, nhóm chuyên gia đã giải tán.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN ISO 26000

Tiêu chuẩn ISO 26000 phù hợp với tất cả các loại hình tổ chức trong khu vực tư nhân, nhà nước và cả các tổ chức phi lợi nhuận dù cho quy mô của tổ chức lớn hay nhỏ và tổ chức hoạt động ở nước phát triển hay đang phát triển. Với những doanh nghiệp mới bắt đầu thực hiện trách nhiệm xã hội, ISO 26000 hữu ích như một tài liệu sơ lược về trách nhiệm xã hội. Còn với các doanh nghiệp đã có kinh nghiệm triển khai thực hiện. Việc các Doanh Nghiệp có được chứng nhận ISO 26000 khá quan trọng giúp cải thiện các hoạt động hiện có và tích hợp trách nhiệm xã hội vào tổ chức một cách hiệu quả hơn.

TẠI SAO CẦN ÁP DỤNG ISO 26000 – TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

 • Tiêu chuẩn ISO 26000 giúp nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội
 • ISO 26000 cung cấp hướng dẫn thực tế liên quan tới việc thực hiện trách nhiệm xã hội
 • ISO 26000 giúp nâng cao độ tin cậy của các báo cáo và tuyên bố về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 • Giúp doanh nghiệp tập trung vào kết quả hoạt động và thực hiện cải tiến
 • ISO 26000 – Tiêu chuẩn quốc tế về trách nhiệm xã hội giúp củng cố niềm tin cũng như sự hài lòng của khách hàng và các bên liên quan
 • Bộ tiêu chuẩn ISO 26000 đạt được sự nhất quán với các tài liệu sẵn có, các hiệp ước và công ước quốc tế cũng như phù hợp với các tiêu chuẩn ISO khác.

Trên đây là một số thông tin về ISO 26000. Hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy bổ ích nhé!

Tham khảo thêm một số bài viết khác:

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Vận chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam, điều gì bạn cần quan tâm?