Quy chế cấp C/O mẫu AJ

C/O form AJ là gì?

C/O form AJ là loại C/O ưu đãi được cấp cho hàng hóa có xuất xứ tại Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản cùng với các nước thành viên có trong hiệp định thương mại đa phương ACCEP.

Hàng hóa được cấp C/O form AJ khi xuất nhập khẩu sẽ được hưởng các ưu đãi, đặc biệt là các ưu đãi về thuế. Những ưu đãi nhận được sẽ dựa theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về việc hợp tác kinh tế toàn diện giữa các chính phủ các nước thành viên ASEAN và Chính phủ Nhật Bản.

Các nước nằm trong hiệp định bao gồm Nhật bản và các nước thành viên ASEAN. Theo đó, C/O form AJ sẽ được áp dụng tại các nước này. Cụ thể, các nước được áp dụng C/O mẫu AJ bao gồm: Nhật Bản, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philippin, Malaysia và Brunei.

Quy chế cấp C/O mẫu AJ
Quy chế cấp C/O mẫu AJ

Quy chế cấp C/O mẫu AJ

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 8/12/2008 về Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản là Hiệp định được ký kết theo hình thức luân phiên giữa các nước ASEAN và Nhật Bản và đã được Việt Nam ký tại Hà Nội ngày 01 tháng 4 năm 2008.

 C/O AJ in 3 days

Theo Quyết định số 44, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ (C/O) phải được cấp sớm nhất trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Bộ Công Thương (Vụ Xuất Nhập khẩu) là cơ quan đầu mối thực hiện những công việc sau:

 1. Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp C/O;
 2. Thực hiện các thủ tục đăng ký mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký cấp C/O và mẫu con dấu của các Tổ chức cấp C/O của Việt Nam với Ban Thư ký của ASEAN và chuyển mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký cấp C/O và mẫu con dấu của các Tổ chức cấp C/O của các nước thành viên thuộc Hiệp định AJCEP cho Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
 3. Giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện Quy chế cấp C/O Mẫu AJ.Tổ chức cấp C/O có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất trong trường hợp nhận thấy việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp C/O hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các C/O đã cấp trước đó. Thời hạn xử lý việc cấp C/O không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày người đề nghị cấp nộp hồ sơ đầy đủ. Thời hạn xác minh không được làm cản trở việc giao hàng hoặc thanh toán của người xuất khẩu, trừ trường hợp do lỗi của người xuất khẩu.

Tổ chức cấp C/O có quyền từ chối cấp C/O trong các trường hợp sau

 1. a) Người đề nghị cấp C/O chưa thực hiện việc đăng ký hồ sơ thương nhân
 2. b) Hồ sơ đề nghị cấp C/O không chính xác, không đầy đủ
 3. c) Người đề nghị cấp C/O chưa nộp chứng từ nợ;
 4. d) Hồ sơ có mâu thuẫn về nội dung;đ) Nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O không đúng nơi đã đăng ký hồ sơ thương nhân;
 5. e) Mẫu C/O khai bằng chữ viết tay, hoặc bị tẩy xóa, hoặc mờ không đọc được, hoặc được in bằng nhiều màu mực;
 6. g) Có căn cứ hợp pháp chứng minh sản phẩm không có xuất xứ theo quy định của Quy chế này hoặc người đề nghị cấp C/O có hành vi gian dối, thiếu trung thực trong việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.Khi từ chối cấp C/O, Tổ chức cấp C/O phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người đề nghị cấp C/O biết trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày từ chối.

Tổ chức cấp C/O sẽ thu hồi C/O đã cấp trong những trường hợp sau

 1. Người xuất khẩu, người đề nghị cấp C/O giả mạo bất kỳ chứng từ nào trong hồ sơ đã nộp. Ngoài ra, Tổ chức cấp C/O sẽ đưa tên người xuất khẩu, người đề nghị cấp C/O đã giả mạo chứng từ, lời khai vào Danh sách cần áp dụng các biện pháp kiểm tra chặt chẽ hơn khi cấp C/O, đồng thời thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi giả mạo chứng từ;
 2. C/O được cấp không phù hợp các tiêu chuẩn xuất xứ.

Trên đây là các quy chế cấp C/O mẫu AJ, hãy chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy bổ ích nhé!

Tham khảo thêm các bài viết khác:

Tìm hiểu về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O form D

Những văn kiện pháp lý quan trọng trong thanh toán quốc tế