FDA

Đăng ký FDA cho thực phẩm xuất khẩu vào Mỹ

Đăng ký FDA cho thực phẩm xuất khẩu vào Mỹ Sau đây là thông tin về việc đăng ký chứng nhận FDA cho thực phẩm xuất khẩu vào Mỹ. FDA là gì? FDA (Food and Drug Administration) là Cơ quản Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ là một cơ quan liên bang thuộc […]

Tiêu chuẩn đánh giá FDA

Tiêu chuẩn FDA là những quy định khắt khe của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đưa ra để giám sát độ an toàn những sản phẩm thuộc danh mục quản lý của mình lưu hành trên thị trường Hoa Kỳ. Bất cứ nhà xuất khẩu nào nếu muốn đưa […]

Đăng ký chứng nhận FDA cho mỹ phẩm

Vai trò của FDA trong việc quản lý mỹ phẩm Luật pháp Hoa Kỳ không yêu cầu sản phẩm và thành phần mỹ phẩm (trừ chất phụ gia tạo màu) phải có chứng nhận FDA trước khi đưa ra thị trường, nhưng vẫn có các luật và quy định áp dụng cho mỹ phẩm trên […]

Đăng ký FDA đối với thiết bị y tế

Đăng ký FDA đối với thiết bị y tế FDA quy định đăng ký như thế nào? FDA quy định chủ sở hữu hoặc người điều hành các cơ sở có liên quan đến sản xuất và phân phối các thiết bị y tế được sử dụng ở  Mỹ phải đăng ký hàng năm với […]

Đăng ký FDA cho hàng hoá thực phẩm

Chứng nhận FDA cho hàng hoá thực phẩm FDA quy định về an toàn thực phẩm theo nhiều cách: Yêu cầu các nhà cung cấp thực phẩm phải giám sát sự hiện diện của các sinh vật có thể gây bệnh và gây nguy hiểm cho sức khỏe con người trong thực phẩm họ sản […]

Làm thế nào để đăng ký FDA? Thủ tục đăng ký FDA bao gồm những gì?

Làm thế nào để đăng ký FDA? Thủ tục đăng ký FDA bao gồm những gì?. Tại sao phải đăng ký FDA? FDA là giúp cho người dùng bảo vệ được sức khỏe của chính bản thân mình. Giấy chứng nhận FDA sẽ bảo đảm về thành phần và tuyệt đối an toàn cho người […]

FDA là gì? Các thông tin chi tiết về FDA.

FDA là gì? Các thông tin chi tiết về FDA FDA là gì? FDA (viết tắt của từ Food and Drug Administration) là cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ, thuộc Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Hoa Kỳ. Chứng nhận tiêu chuẩn FDA là điều kiện bắt buộc […]